Małżeństwo

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela…”

Sakrament małżeństwa to przymierze miłości pomiędzy dwojgiem osób. W tym sakramencie Pan Bóg błogosławi i utrwala wzajemną miłość ludzką. Małżeństwo katolickie z natury rzeczy ukierunkowane jest na dwa równoważne cele: dobro wspólne małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Formalności związane z zawarciem sakramentu małżeństwa:

 1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem zarezerwowania terminu uroczystości (ślubu odbywają się zasadniczo w soboty)
 2. Nie więcej niż trzy miesiące przed ślubem, narzeczeni po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem odbywają rozmowę kanoniczną, podczas której następuje spisanie protokołu przedmałżeńskiego.

  Wymagane dokumenty (potrzebne do spisania protokołu):
 • zaświadczenia o stanie wolnym wydane przez Urząd Stanu Cywilnego
 • ważne metryki chrztu świętego z uwagą o przyjętym bierzmowaniu (jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich
  więcej informacji o naukach:
  http://dr.opole.pl/strefa-narzeczonych/krok-po-kroku-do-slubu/
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (z wpisaną oceną z religii)
 • dane osób wybranych na świadków ślubu

3. Po spisaniu protokołu narzeczeni mają obowiązek przystąpienia do sakramentu pokuty (drugi raz bezpośrednio przed ślubem)

Świadkowie

Świadkiem może zostać osoba pełnoletnia, która w dniu ślubu okaże ważny dokument potwierdzający tożsamość.


Wyjątkowe sytuacje prawne

Jeśli z jakiś powodów sytuacja narzeczonych nie jest uregulowana według prawa kościelnego należy zgłosić to w kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej, tak aby pozostał czas na uregulowanie wszelkich wątpliwości kościelno-prawnych.


W ramach uroczystości ślubnej dobrą praktyką jest ozdobienie kościoła kwiatami. W naszej parafii za dekoracje odpowiedzialna jest jedna z parafianek (dane zostaną podane przez księdza w kancelarii parafialnej)


MSZE ŚWIĘTE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

800, 930, 1100, 1230, 1800

Nieszpory i nabożeństwa:
1715

MSZE ŚWIĘTE
W DNI POWSZEDNIE

700, 800, 1800

Nabożeństwa okresowe:
1715

Spowiedź święta:
przed każdą mszą świętą w ciągu tygodnia

Zobacz więcej szczegółów

KANCELARIA CZYNNA

wtorek/czwartek:
900 – 1000
piątek:
1600 – 1700 

W okresie wakacji:
wtorek: 900 – 1000
piątek: 1600 – 1700

Zobacz więcej szczegółów

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.