I komunia

„Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi…”

ROKDATA
2025 11 maja
2026 10 maja

Uroczystość I komunii świętej to ważny moment dla każdego dziecka, jak również dla jego rodziców, bliskich i całej parafii. Należy się do tego momenty dobrze przygotować. Dzieci przystępują do I komunii świętej będąc uczniami klasy III szkoły podstawowej. Choć dzieci otrzymują formację katechetyczną w szkole, to jednak najważniejszym miejscem wzrastania dziecka i poznawania Pana Boga powinien być dom rodzinny. Wychowanie dziecka w wierze to zobowiązanie, które wzięli na siebie rodzice w dniu chrztu świętego swojego dziecka.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Rodzice zgłaszają swoje dziecko na początku roku szkolnego, w którym ma odbyć się I komunia święta.

*Jeśli dziecko było ochrzczone w naszym kościele i mieszka na terenie naszej parafii nie potrzeba żadnych dodatkowych dokumentów.

*Jeśli dziecko nie było ochrzczone w naszym kościele niezbędne jest dostarczenie aktualnej metryki chrztu, którą można otrzymać w parafii chrztu dziecka.

*Jeśli dziecko nie mieszka na terenie parafii św. Jacka niezbędna jest pisemna zgoda księdza proboszcza parafii zamieszkania na przystąpienie dziecka do I komunii świętej poza parafą zamieszkania.

dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii parafialnej
lub przesłać pocztą elektroniczną

W ramach przygotowania do I komunii świętej dzieci mają obowiązek:

  • uczestniczyć w każdą niedzielę w mszy świętej
  • uczestniczyć w mszy świętej szkolnej (czwartki, godz. 1800)
  • brać udział w katechezie szkolnej

Za organizację samej uroczystości odpowiedzialny jest KOMITET RODZICÓW we współpracy z duszpasterzami parafii

Odpowiedzialny za PSP 15: ks. Dawid Kontny – katecheta

Odpowiedzialny za PSP 20: ks. Łukasz Waligóra – katecheta

MSZE ŚWIĘTE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

800, 930, 1100, 1230, 1800

Nieszpory i nabożeństwa:
1715

MSZE ŚWIĘTE
W DNI POWSZEDNIE (wakacje)

800, 1800

Nabożeństwa okresowe:
1715

Spowiedź święta:
przed każdą mszą świętą w ciągu tygodnia

Zobacz więcej szczegółów

KANCELARIA CZYNNA

wtorek/czwartek:
900 – 1000
piątek:
1600 – 1700 

W okresie wakacji:
wtorek: 900 – 1000
piątek: 1600 – 1700

Zobacz więcej szczegółów

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.