Chrzest

„Ja Ciebie chrzczę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…”

Sakrament chrztu to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament. Jest bramą innych sakramentów (bez niego nie można przyjąć żadnego innego), gładzi grzech pierworodny i czyni nas dziećmi Boga.

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii zasadniczo w II niedzielę miesiąca. Każdy termin należy ustalić z kapłanem w kancelarii parafialnej.

Kto może zgłosić pragnienie chrztu dziecka?
Taką wolę zgłosić może przynajmniej jedno z rodziców dziecka lub prawny opiekun (co potwierdzone musi być dokumentem sądowym)

Jakie dokumenty należy przedłożyć w kancelarii parafialnej?
Do zgłoszenia chrztu konieczny będzie akt urodzenia dziecka (do wglądu) oraz podstawowe dane: dane rodziców, dane rodziców chrzestnych, adres zamieszkania.

Jeżeli adres zamieszkania nie należy do naszej parafii należy przedłożyć pisemną zgodę księdza proboszcza parafii zamieszkania na chrzest dziecka poza parafią zamieszkania.

Dla ułatwienia można przyjść z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym:

Wymagania wobec rodziców chrzestnych

Aby móc zostać dopuszczonym do godności rodzica chrzestnego należy być praktykującym katolikiem (po bierzmowaniu) oraz żyć w zgodzie z nauką moralną Kościoła rzymskokatolickiego.

do tej godności nie mogą być dopuszczone:

  • osoby nienależące do Kościoła (inne wyznanie, akt apostazji)
  • osoby deklarujące się jako niewierzące (choć formalnie należące do Kościoła)
  • osoby bez sakramentu bierzmowania
  • osoby żyjące w związku niesakramentalnym (konkubinat, jedynie ślub cywilny)

Jeśli rodzic chrzestny jest spoza naszej parafii w dniu chrztu musi posiadać zaświadczenie od swojego księdza proboszcza o dopuszczeniu do tej godności.

MSZE ŚWIĘTE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

800, 930, 1100, 1230, 1800

Nieszpory i nabożeństwa:
1715

MSZE ŚWIĘTE
W DNI POWSZEDNIE (wakacje)

800, 1800

Nabożeństwa okresowe:
1715

Spowiedź święta:
przed każdą mszą świętą w ciągu tygodnia

Zobacz więcej szczegółów

KANCELARIA CZYNNA

wtorek/czwartek:
900 – 1000
piątek:
1600 – 1700 

W okresie wakacji:
wtorek: 900 – 1000
piątek: 1600 – 1700

Zobacz więcej szczegółów

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.