Bierzmowanie dorosłych

Przyjmij znamię Darów Ducha Świętego!

Osoby, które z różnych powodów nie przyjęły sakramentu bierzmowania w ramach trzyletniego cyklu formacji w okresie szkolnym mogą przystąpić do tego sakramentu w ramach przygotowania do bierzmowania dorosłych.

Kto może przyjąć bierzmowanie „dla dorosłych”

Do tego sakramentu może przystąpić ochrzczona osoba pełnoletnia (po skończeniu 18. roku życia), jeśli czyni to z własnej woli i nie ma innych przeszkód do przyjęcia bierzmowania.

Jakie mogą być przeszkody?

Najczęściej pojawiającą się przeszkodą jest życie w związku niesakramentalnym. W takim wypadku należy najpierw uregulować sprawę małżeństwa – zawrzeć związek sakramentalny. Nie można przystąpić do bierzmowania gdy permanentnie tkwi się w sytuacji grzechowej.

Jak zgłosić chęć przyjęcia bierzmowania?

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i zgłosić chęć przystąpienia do sakramentu bierzmowania. Jeśli osoba jest ochrzczona w innej parafii należy przedłożyć akt chrztu, który można uzyskać w parafii chrztu świętego.

Przygotowanie do bierzmowania

W ramach przygotowania, duszpasterz parafii kieruje kandydata na cykl spotkań katechetycznych, które odbywają się w wyznaczonych terminach w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu (Pl. Mickiewicza 1).

Po ukończeniu kursu katechetycznego, duszpasterz kieruje pisemnie kandydata do katedry opolskiej, gdzie w wyznaczonym terminie odbywa się celebracja sakramentu bierzmowania.

MSZE ŚWIĘTE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

800, 930, 1100, 1230, 1800

Nieszpory i nabożeństwa:
1715

MSZE ŚWIĘTE
W DNI POWSZEDNIE

700, 800, 1800

Nabożeństwa okresowe:
1715

Spowiedź święta:
przed każdą mszą świętą w ciągu tygodnia

Zobacz więcej szczegółów

KANCELARIA CZYNNA

wtorek/czwartek:
900 – 1000
piątek:
1600 – 1700 

W okresie wakacji:
wtorek: 900 – 1000
piątek: 1600 – 1700

Zobacz więcej szczegółów

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.