Intencje

 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 03.03.2024
800Msza św. za ++ rodziców: Labisch i Kurc.
930Msza św. za ++ rodziców: Zdzisławę i Stanisława Magdziarz, brata Zbigniewa i bratanka Łukasza.
1100Msza św. za ++ Juliana Jaroch, Kazimierę Jaroch i ++ pokrewieństwo.
1230Msza św. za ++ rodziców: Mieczysława Sobaszka, Marię i Michała Traczewskich oraz + Macieja Stępnia.
1715Gorzkie Żale.  
1800Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Justyny Pańków z ok. 45 r. urodzin.  
PONIEDZIAŁEK – 04.03 – ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
700Msza św. za + wujka Jana w 11 r. śmierci, + ciotkę Emilię oraz + brata Kazimierza.
800Msza św. za ++ Marię i Romana Juda.
1800Msza św. za ++ rodziców: Adelajdę i Jerzego Kurc, Marię i Rudolfa Suchanek, + szwagra Ernesta Woszek oraz ++ z pokrewieństwa.  
WTOREK – 05.03 – DZIEŃ POWSZEDNI
700Msza św. za ++ Wiesławę, Andrzeja i Edwarda Cierpiała.  
800Msza św. za ++ Weronikę i Piotra Mączków oraz ++ z rodzin: Szczepańskich i Pukaczów.
1800Msza św. za ++ rodziców: Antonię i Gerarda Mały, ++ dziadków: Mały i Marsolek oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
ŚRODA – 06.03 – DZIEŃ POWSZEDNI
700Msza św. za + Wiesławę Cierpiała w miesiąc po śmierci.
800Msza św. za + matkę chrzestną Marię.  
1800Msza św. za + żonę Krystynę Zemsta w 25 r. śmierci, ++ rodziców: Aleksandra i Józefę Zemsta, brata Czesława Zemsta, siostrę Rozalię Frąg oraz ++ teściów: Włodzisławę i Władysława Rubak.  
I CZWARTEK MIESIĄCA – 07.03 – DZIEŃ POWSZEDNI
700Msza św. za ++ Hildegardę i Jerzego Henek oraz ++ z rodzin: Henek i Woitassek.  
800Msza św. za + Piotra Czarneckiego w 12 r. śmierci.
1715Godzina Święta.
1800Msza św. za + Jerzego Oryńskiego w 17 r. śmierci.  
PIĄTEK – 08.03 – DZIEŃ POWSZEDNI
700Msza św. za ++ Norberta i Annę Podolskich oraz ++ rodzin: Podolski i Pander.
800Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Piotra z ok. 50 urodzin oraz dla żony i dzieci.
830Droga Krzyżowa.
1715Droga Krzyżowa. (Górny kościół)
1800Msza św. za + Ernesta Sas w r. ziemskich urodzin.
2000Droga Krzyżowa dla zabieganych.  
SOBOTA – 09.03 – DZIEŃ POWSZEDNI
700Msza św. za + Krystynę Bratek.   
800Msza św. za ++ rodziców: Janinę i Stefana Lech oraz brata Janusza.
1800Msza św. za + Antoniego Pawelskiego w 8 r. śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.  
 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE – 10.03.2024
800Msza św. za + męża Józefa Knop, ++ Jego rodziców, siostry: Elżbietę i Marię, braci: Pawła i Gerarda, + ciotkę Paulinę Fronia oraz ++ z rodzin: Kainka i Knop.
930Msza św. 1) za ++ rodziców: Marię i Pawła Gruchot oraz ++ z pokrewieństwa.                      
2) za + Marka Kurkowskiego w miesiąc po śmierci.
1100Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystiana z ok. 11 r. urodzin.
1230Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty z ok. 85 r. urodzin.
1715Gorzkie Żale.  
1800  Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Józefa w dniu urodzin.