Intencje

 XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07.2024
800Msza św. za ++ Krystiana i Ewę Szaforz, Waltra Ciurlok, Helmuta Stas, ++ rodziców i pokrewieństwo: Stas, Passon, Ciurlok i Szaforz.
930Msza św. za + Józefa Zapłatę.
1100Msza św. za ++ Wiktorię i Józefa Dziuba, + brata Tadeusza, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz za + Annę Hanowską.
1230Msza św. za + Józefę Wojtuń w 18 r. śmierci.  
1800Msza św. za + Józefa Grzelaka oraz ++ z obu stron.   
PONIEDZIAŁEK – 15.07 – ŚW. BONAWENTURY
800Msza św. za + Artura Kubal w miesiąc po śmierci.
1800Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla córki Aleksandry.  
WTOREK – 16.07 – NMP Z GÓRY KARMEL
800Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Romana Kupińskiego z ok. 54 r. urodzin.
1800Msza św. za wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Andrzeja Boboli w int. Ojczyzny, o świętość kapłanów i osób konsekrowanych oraz o świętość rodzin.
ŚRODA – 17.07 – DZIEŃ POWSZEDNI
800Msza św. za ++ rodziców: Gryszczyk i Wieszołek, ++ bratową, brata, szwagra oraz siostrzenicę.  
1800Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuczek i wnuków z ok. urodzin oraz za + męża Joachima.  
CZWARTEK – 18.07 – DZIEŃ POWSZEDNI
800Msza św. za ++ Jerzego i Marię, ++ rodziców i rodzeństwo.
1800Msza św. za + matkę Anielę oraz + brata Zdzisława.    
PIĄTEK – 19.07 – DZIEŃ POWSZEDNI
800Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące.  
1800Msza św. za + męża, ojca i dziadka Henryka Adamiszyn w 19 r. śmierci.    
SOBOTA – 20.07 – BŁ. CZESŁAWA
800Msza św. za ++ Janinę Brzeszczyk oraz ++ z rodzin: Grzeszczyk, Chromiak i Palawgo.
1800Msza św. do za ++ dziadków: Paulinę i Władysława Hanuszewicz oraz ++ z rodziny Hanuszewicz.    
 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07.2024
800Msza św. za + ojca Józefa, żonę Ernę, ++ z pokrewieństwa i + męża Józefa.
930Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Łucji, Tadeusza i Szczepana z ok. urodzin.
1100Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Justyny z ok. 30 r. urodzin.
1230Msza św. za + Roberta Wilk w 10 r. śmierci oraz + ojca Zygmunta.  
1800Msza św. za ++ rodziców: Władysławę i Michała Dura, chrześniaka Tomasza, dziadków: Mariannę i Józefa Gnych, Antoninę i Szczepana Dura.