Ogniska pokutne

1. Ogniska Pokutne – czym są?

Jest to wspólnota duchowa ludzi żyjących w swoich rodzinach i pełniących różne zawody, poświęcona Bogu – Duchowi Świętemu przez złożenie ślubów: wierności, miłości i posłuszeństwa.
Członkowie tej wspólnoty realizują orędzie Matki Bożej dane całemu światu w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie Różaniec i czyńcie pokutę”. Formacja duchowa oparta jest na Ośmiu Błogosławieństwach. Nazwa Ogniska Pokutne oznacza, że w sercu każdego członka wspólnoty ma płonąć Ogień Święty: uwielbienia Boga, wynagradzania i przebaczania – Ogień dany z Najświętszego Serca Jezusowego – Ogień Miłości Bożej.

2. Powstanie wspólnoty

Ogniska Pokutne zostały założone przez s. Marię od Ducha Świętego (Helenę Ostrogórską, 1909-2001), karmelitankę, w roku 1967. Powstały one z inspiracji Ducha Świętego, pod Sercem Maryi, Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej.
Pełna nazwa wspólnoty brzmi: Wspólnota Czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych.
W naszej parafii wspólnota została założona w Wielkim Poście 2008 r.

3. Cel wspólnoty

Celem wspólnoty jest przede wszystkim dążenie do świętości (także drogą krzyża), poddanie się woli Bożej, wynagradzanie Ojcu niebieskiemu za własne przewinienia i za grzechy wszystkich ludzi.
Należy być świątynią Bożą, promieniować miłością i łagodnym usposobieniem, mieć wrażliwe sumienie, czynić dobro przez modlitwę, post i jałmużnę.

4. Środki

Wiara, miłość, modlitwa i pokuta – to czynniki uświęcające ludzką duszę.
Wyjątkową rolę pełni modlitwa różańcowa oraz pokuta.
Członkowie spotykają się każdego 13. dnia miesiąca (na pamiątkę objawień fatimskich) na Drodze Krzyżowej wynagradzającej za grzechy. Droga Krzyżowa odbywa się w dolnym kościele 45 minut przed Nabożeństwem Fatimskim.
Pokuta jest miłością i miłosierdziem. Pokuta to walka ze sobą samym i wszystkimi swymi wadami. Ludzie, którzy chcą pokutować z miłości, dobrowolnie przyjmują wszystko, co każdy dzień daje, w duchu pokuty.
Bóg nie wymaga od nas nadzwyczajnych umartwień. Bóg jest Miłością!

5. Formacja

Spotkania formacyjne mają miejsce  raz w miesiącu (zasadniczo w pierwsze niedziele miesiąca) po Mszy św. wieczornej o godz. 19:15 w salce Domu Parafialnego.
Rowinięciem formacji są doroczne rekolekcje wspólnotowe w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie, prowadzone przez Księży Pallotynów przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

6. Zaproszenie

Ogniska Pokutne ciągle czekają na nowych członków i sympatyków.
Zastanów się, może Bóg powołuje Ciebie do powiększenia wspólnoty. Choć dzisiejszy świat nie kreuje takich wzorców, to jednak warto coś z siebie dać – podjąć modlitwę i pokutę dla ratowania siebie i świata.

Przełożoną wspólnoty jest Danuta Będkowska. Opiekunem duchowym ze strony parafii jest wikariusz ks. Dawid Kontny.

MSZE ŚWIĘTE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

800, 930, 1100, 1230, 1800

Nieszpory i nabożeństwa:
1715

MSZE ŚWIĘTE
W DNI POWSZEDNIE (wakacje)

800, 1800

Nabożeństwa okresowe:
1715

Spowiedź święta:
przed każdą mszą świętą w ciągu tygodnia

Zobacz więcej szczegółów

KANCELARIA CZYNNA

wtorek/czwartek:
900 – 1000
piątek:
1600 – 1700 

W okresie wakacji:
wtorek: 900 – 1000
piątek: 1600 – 1700

Zobacz więcej szczegółów

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.