Ministranci

„Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!”

Opiekun grupy: ks. Dawid Kontny

Świecki animator: Leszek Romanowski

Szczególną rolę w czasie liturgii, obok kapłana, pełni Liturgiczna Służba Ołtarza – ministranci i lektorzy. To oni, zaraz po kapłanie, są najbliżej ołtarza, a swoją służbą przyczyniają się do pięknego i pobożnego przeżywania tajemnicy mszy świętej. Jest to również wspólnota, w której młodzi chłopcy formują się nie tylko do dobrego służenia przy ołtarzu, ale również do odpowiedzialnego człowieczeństwa i dawania świadectwa o Panu Jezusie: w domu, w szkole i każdym środowisku, w którym żyją.


Przez lata formacji chłopcy zdobywają kolejne stopnie:

kandydaci – przygotowują się do pełnego włączenia w służbę. Poznają paramenty liturgiczne, ćwiczą gesty i funkcje wykonywane w czasie służby ministranckiej.

ministranci – wykonują rozmaite czynności w czasie liturgii: przygotowują kielich. przynoszą wodę i wino, noszą krzyż i świece. Dają wiernym znaki dzwonkami oraz noszą kadzidło.

lektorzy – wykonują „posługę Słowa”. Czytają w czasie mszy świętej Słowo Boże a zarazem stają się jego pierwszymi słuchaczami.

„oldboje”dorośli mężczyźni, którzy mimo upływu lat, wciąż chcą służyć przy ołtarzu Pana Jezusa. W ten sposób dają piękny przykład gorliwości i sumienności w służbie dla młodego pokolenia ministrantów.

Oprócz samej służby Liturgiczna Służba Ołtarza angażuje się również w wiele innych dzieł przy parafii. Budują także wspólne więzi przez spotkania formacyjne, integracyjne oraz wspólne wyjazdy.


Chcesz zostać ministrantem?

Zgłoś się do opiekuna wspólnoty – ks. Dawida

MSZE ŚWIĘTE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

800, 930, 1100, 1230, 1800

Nieszpory i nabożeństwa:
1715

MSZE ŚWIĘTE
W DNI POWSZEDNIE

700, 800, 1800

Nabożeństwa okresowe:
1715

Spowiedź święta:
przed każdą mszą świętą w ciągu tygodnia

Zobacz więcej szczegółów

KANCELARIA CZYNNA

wtorek/czwartek:
900 – 1000
piątek:
1600 – 1700 

W okresie wakacji:
wtorek: 900 – 1000
piątek: 1600 – 1700

Zobacz więcej szczegółów

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.