Witamy

Witaj na stronie Parafii św. Jacka. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu potrzebne informacje.

Pan Jezus czeka

W naszym kościele czujemy się jak w domu. Najważniejsze, że Pan Jezus czeka tam zawsze na każdego żywy i prawdziwy.

 

Kościół zawsze otwarty

Dolny kościół zawsze otwarty, a w nim Chrystus Eucharystyczny czeka cały dzień na potrzebujących chwili wyciszenia i adoracji.

Nasz patron

Święty Jacek, nasz patron jest mocnym orędownikiem w niebie. To przez Jego wstawiennictwo polecamy Bogu mnóstwo naszych spraw.

 

Ołtarz - centrum kościoła

Centrum kościoła zawsze jest ołtarz. To tutaj codziennie dokonuje się zbawcza ofiara Chrystusa. Jak to dobrze, że mamy tak łatwy dostęp do niego.

Żywe kamienie

Kościół to żywe kamienie. Jesteśmy Parafią, Wspólnotą wiary i jesteśmy dumni z tego, że nosimy zaszczytne miano "Chrześcijan".

 • Nowości

  Nowości

  - Transmisja na żywo
  - Pogotowie Modlitewne
  - Eucharystia daje życie

   

   

   

   Więcej...

 • Pielgrzymki

  Pielgrzymki

  - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę w 2020 r.

   

   

   

   

      Więcej...

 • Zaproszenia

  Zaproszenia

  - Fatimskie klimaty 

                  

   

   

   

       

  Więcej...

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Nasza parafialna biblioteka ...
  Polecamy nowości!

   

   

   

   

  Więcej...

Namaszczenie chorych

Co to jest Namaszczenie chorych?

Swoją troskę i miłość do chorych Jezus Chrystus zlecił swojemu Kościołowi. Wśród siedmiu sakramentów istnieje od czasów apostolskich jeden przeznaczony specjalnie do umocnienia osób dotkniętych chorobą. Jest to sakrament chorych.

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).

Sakramentu chorych udziela się przez namaszczenie na czole i dłoniach olejem poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek oraz przez wymawianie słów: "Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie".

Chory może kilkakrotnie w swym życiu przyjmować sakrament namaszczenia. Może on korzystać z tego sakramentu w przypadku każdej nowej choroby lub podczas tej samej, jeśli się ona pogłębia, a także w starości, która powoduje osłabienie. Dozwolone jest, a nawet wskazane przyjęcie sakramentu chorych przed trudną, poważną operacją.

Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (prezbiterzy lub biskupi). Przy jego sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje ten sakrament. Duszpasterze i rodzina mają obowiązek pomóc choremu przygotować się do przyjęcia łask sakramentu namaszczenia przez kształtowanie postawy współofiarowania się z Jezusem Bogu.

Ludziom odchodzącym z tego świata poza sakramentem namaszczenia chorych Kościół ofiarowuje Eucharystię jako wiatyk. Eucharystia bowiem jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania. Jest ona sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejściem z ziemi do domu ojca.


W naszej parafii

W praktyce parafialnej sakramentu namaszczenia chorych udziela się najczęściej na wezwanie duszpasterza do osoby chorej. Przy zgłoszeniu oprócz dokładnego adresu należy podać przybliżony stan chorego i czy może oprócz namaszczenia, przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Eucharystię.
     W ramach akcji duszpasterskich np. "Dnia chorych", czy rekolekcji parafialnych organizowane jest często nabożeństwo z udzielaniem sakramentu namaszczenia w kościele. Do takiego namaszczenia mogą przystąpić osoby starsze i chore, nawet jeżeli przyjmowały już ten sakrament indywidualnie czy zbiorowo.

Przygotowanie chorego, rodziny i miejsca jest istotnym elementem towarzyszącym samemu obrzędowi. Chorego (jeżeli jest w odpowiedniej kondycji) należy zapytać i zachęcić do przyjęcia sakramentu. Bliscy powinni uczestniczyć czynnie w obrzędzie towarzysząc choremu przez modlitwę i obecność. Należy przygotować odpowiednio godne miejsce dla odłożenia Najświętszego Sakramentu i poświęconego oleju, np. stolik nakryty białym obrusem, a na nim krzyż i zapalone świece.

Odwiedziny chorych w parafii przez duszpasterzy mają miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Księża rozpoczynają tę posługę od godziny 930. Wszystkich kolejnych chorych nie zgłoszonych jeszcze w parafii, a pragnących takich regularnych odwiedzin należy wcześniej zgłosić w kancelarii, lub telefonicznie.
     Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii (świeccy), roznoszą Komunię świętą chorym w każdą niedzielę o godz. 930.

W szpitalu WCM, leżącym na terenie naszej parafii posługi sakramentalnej i duszpasterskiej udziela kapelan ks. Michał Mańka.

Porządek nabożeństw

 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Msze święte:
800 930 1100 1230 1800
Nieszpory i nabożeństwa okresowe:
1715

W DNI POWSZEDNIE
Msze święte:
700 800 1830 (sobota 1800)

W OKRESIE WAKACJI I FERII
800 1830 (sobota 1800)
Nabożeństwa okresowe:
1745 (sobota 1715)

 

Kancelaria parafialna

 

CZYNNA W DNI POWSZEDNIE

wtorek, czwartek 9001000
środa, piątek 16001730 

W OKRESIE WAKACJI I FERII

wtorek 9001000
piątek 16001730

Administrator danych osobowych informuje,
że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej
parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały
za zgodą osób, których dane dotyczą
lub umieszczone są

na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.

Szybki kontakt

 

Rzymskokatolicka Parafia
św. Jacka w Opolu
ul. Tysiąclecia 11
45-462 Opole

 • Tel. 77 455 07 26

 
REGON: 040098924
NIP: 754-25-54-460
Konto Bank Pekao I O/Opole:
51 1240 1633 1111 0000 2650 9385
e-mail parafii:
parafia@swjacek.opole.pl