Witamy

Witaj na stronie Parafii św. Jacka. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu potrzebne informacje.

Pan Jezus czeka

W naszym kościele czujemy się jak w domu. Najważniejsze, że Pan Jezus czeka tam zawsze na każdego żywy i prawdziwy.

 

Kościół zawsze otwarty

Dolny kościół zawsze otwarty, a w nim Chrystus Eucharystyczny czeka cały dzień na potrzebujących chwili wyciszenia i adoracji.

Nasz patron

Święty Jacek, nasz patron jest mocnym orędownikiem w niebie. To przez Jego wstawiennictwo polecamy Bogu mnóstwo naszych spraw.

 

Ołtarz - centrum kościoła

Centrum kościoła zawsze jest ołtarz. To tutaj codziennie dokonuje się zbawcza ofiara Chrystusa. Jak to dobrze, że mamy tak łatwy dostęp do niego.

Żywe kamienie

Kościół to żywe kamienie. Jesteśmy Parafią, Wspólnotą wiary i jesteśmy dumni z tego, że nosimy zaszczytne miano "Chrześcijan".

 • Nowości

  Nowości

  - Transmisja na żywo
  - Pogotowie Modlitewne
  - Eucharystia daje życie

   

   

   

   Więcej...

 • Pielgrzymki

  Pielgrzymki

  - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę w 2020 r.

   

   

   

   

      Więcej...

 • Zaproszenia

  Zaproszenia

  - Fatimskie klimaty 

                  

   

   

   

       

  Więcej...

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Nasza parafialna biblioteka ...
  Polecamy nowości!

   

   

   

   

  Więcej...

Małżeństwo

Co to jest Małżeństwo?

Małżeństwo należy do podstawowych rzeczywistości wspólnotowego życia ludzkiego. Jest niezbędnym fundamentem rodziny. W odniesieniu do ludzi ochrzczonych związek małżeński ma charakter sakramentalny:
     "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności Sakramentu" (KPK, kan. 1055, &1).

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze życia wiecznego (KKK 1661).

W Kościele łacińskim przyjęło się twierdzenie, że to narzeczeni udzielają sobie sakramentu małżeństwa przez wyrażenie zgody wobec Kościoła. Według Kościoła wschodniego sakramentu tego udziela kapłan lub biskup przez obrzęd nałożenia koron.

Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński, muszą być wolne od jakiegokolwiek przymusu i od przeszkód wypływających z prawa naturalnego i kościelnego. Nieodzownym elementem jest oficjalne, dobrowolne wyrażenie zgody na związek małżeński. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego ta zgoda "stwarza małżeństwo". Bez niej małżeństwo jest nieważne.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest najcenniejszym darem małżeństwa.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.


W naszej parafii

Formalności: W kancelarii parafialnej należy w miarę wcześnie ustalić i zatwierdzić datę planowanego ślubu. W terminie trzech do dwóch miesięcy przed ślubem obydwoje narzeczeni zgłaszają się osobiście w kancelarii z pakietem potrzebnych dokumentów aby spisać i podpisać "protokół przedślubny". Zgodnie z prawem zgłosić należy się w parafii narzeczonej. Jeżeli zachodzi ważna przyczyna, można zgłosić się w parafii narzeczonego. Jeżeli ślub ma się odbyć w innej parafii, należy się postarać najpierw o zgodę parafii własnej.

Dokumenty: Przy spisywaniu protokołu należy przedstawić: dowód tożsamości, świadectwo chrztu (z datą ważności do trzech miesięcy), świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej, dokument potwierdzający ukończenie nauk przedślubnych lub o ich trwaniu, świadectwo zawarcia związku cywilnego, a jeżeli ślub ma być konkordatowy, to zaświadczenie o braku przeszkód cywilnych z Urzędu Stanu Cywilnego.

Nauki: Kandydatów do małżeństwa obowiązują "nauki przedślubne" (nasza parafia ich nie prowadzi) oraz spotkanie w poradni życia rodzinnego. Taka poradnia istnieje w naszej parafii. Zgłaszać można się według potrzeb po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z doradcą Panią Aleksandrą Buczarską, tel: 693 637 319.

Uwagi: Liturgia sakramentu małżeństwa sprawowana jest najczęściej w ramach Mszy świętej (tzw. "Ślub Rzymski"). Narzeczeni mogą wcześniej ustalić z duszpasterzem przebieg niektórych elementów liturgii (w ramach przepisów liturgicznych). Niedopuszczalne jest stosowanie udziwnień i ekstrawagancja. Nie ma również zgody na sprowadzanie firm dekoratorskich do kościoła, jak i robienie zdjęć przez fotografów bez odpowiedniego certyfikatu. Sugestie co do wystroju można przedyskutować z duszpasterzem. Zwyczajowo z okazji błogosławienia małżeństwa składa się dobrowolną ofiarę na rzecz funkcjonowania parafii. Wykwalifikowanego organistę można zamówić osobiście w porozumieniu z parafią.

Porządek nabożeństw

 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Msze święte:
800 930 1100 1230 1800
Nieszpory i nabożeństwa okresowe:
1715

W DNI POWSZEDNIE
Msze święte:
700 800 1830 (sobota 1800)

W OKRESIE WAKACJI I FERII
800 1830 (sobota 1800)
Nabożeństwa okresowe:
1745 (sobota 1715)

 

Kancelaria parafialna

 

CZYNNA W DNI POWSZEDNIE

wtorek, czwartek 9001000
środa, piątek 16001730 

W OKRESIE WAKACJI I FERII

wtorek 9001000
piątek 16001730

Administrator danych osobowych informuje,
że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej
parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały
za zgodą osób, których dane dotyczą
lub umieszczone są

na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.

Szybki kontakt

 

Rzymskokatolicka Parafia
św. Jacka w Opolu
ul. Tysiąclecia 11
45-462 Opole

 • Tel. 77 455 07 26

 
REGON: 040098924
NIP: 754-25-54-460
Konto Bank Pekao I O/Opole:
51 1240 1633 1111 0000 2650 9385
e-mail parafii:
parafia@swjacek.opole.pl