Witamy

Witaj na stronie Parafii św. Jacka. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu potrzebne informacje.

Pan Jezus czeka

W naszym kościele czujemy się jak w domu. Najważniejsze, że Pan Jezus czeka tam zawsze na każdego żywy i prawdziwy.

 

Kościół zawsze otwarty

Dolny kościół zawsze otwarty, a w nim Chrystus Eucharystyczny czeka cały dzień na potrzebujących chwili wyciszenia i adoracji.

Nasz patron

Święty Jacek, nasz patron jest mocnym orędownikiem w niebie. To przez Jego wstawiennictwo polecamy Bogu mnóstwo naszych spraw.

 

Ołtarz - centrum kościoła

Centrum kościoła zawsze jest ołtarz. To tutaj codziennie dokonuje się zbawcza ofiara Chrystusa. Jak to dobrze, że mamy tak łatwy dostęp do niego.

Żywe kamienie

Kościół to żywe kamienie. Jesteśmy Parafią, Wspólnotą wiary i jesteśmy dumni z tego, że nosimy zaszczytne miano "Chrześcijan".

 • Nowości

  Nowości

  - Transmisja na żywo
  - Pogotowie Modlitewne
  - Eucharystia daje życie

   

   

   

   Więcej...

 • Pielgrzymki

  Pielgrzymki

  - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę w 2020 r.

   

   

   

   

      Więcej...

 • Zaproszenia

  Zaproszenia

  - Fatimskie klimaty 

                  

   

   

   

       

  Więcej...

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Nasza parafialna biblioteka ...
  Polecamy nowości!

   

   

   

   

  Więcej...

Eucharystia

Co to jest Eucharystia?

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej. Jest to więc pamiątka w innym znaczeniu niż tylko wspomnienie wydarzeń minionych. Wierzymy, że podczas sprawowania Eucharystii w czynnościach liturgicznych uobecnia się i staje się dostępna dla nas Ofiara Chrystusa.

Eucharystia jest sakramentem dziękczynienia i uwielbienia Ojca za Jego dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcenia, które Kościół w imieniu całego stworzenia składa Ojcu przez Chrystusa i z Chrystusem w Duchu Świętym.

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

W Eucharystii Chrystus obecny jest w wieloraki sposób: w swoim słowie, w modlitwie Kościoła, w poszczególnych członkach, w zgromadzeniu liturgicznym, w osobie szafarza, a w wyjątkowy sposób pod postaciami eucharystycznymi w znaku chleba i wina, które stają się Jego Ciałem i Krwią. Znaki te wyrażają i komunikują nam Jego Miłość. Eucharystia jest więc także Ucztą Komunii, jedności i miłości.

Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali zawsze Komunię świętą, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Zobowiązuje ich zaś do tego przynajmniej raz w roku. Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii, musi być w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty.

Eucharystii nie można traktować jako "środka wpływania na Pana Boga", aby pozyskać Jego łaskawość i pomoc. Nie można jej traktować również indywidualistycznie, jako środek własnego tylko uswięcenia. Pielęgnując piękny zwyczaj "zamawiania" Mszy w różnych intencjach - ofiarując je tak za żywych jak i za zmarłych, pamiętać należy przede wszystkim o intencjach dziękczynnych i modlitwie uwielbienia.


W naszej parafii

Eucharystia sprawowana jest codziennie. W dni powszednie o godz. 700, 800 i 1830.
W niedzielę i święta o godz. 800, 930, 1100, 1230, 1800. (Sobota wieczór: 1800).

Intencje mszalne należy zamawiać w kancelarii parafialnej. O Mszach jubileuszowych i z ważnych okazji warto pomyśleć wcześniej, jeżeli zależy komuś na konkretnej dacie i godzinie. Z racji sprawowanej Mszy świętej zwyczajowo składa się dobrowolną ofiarę w kancelarii lub zakrystii.

Nabożeństwa Eucharystyczne sprawowane są w pierwsze czwartki i piątki miesiąca. W pierwszy czwartek o godz. 1745 Godzina Święta, a w pierwszy piątek po Mszach sprawowanych o godz. 800 i 1830 nabożenstwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca w ramach nabożeństwa popołudniowego (o 1715) procesja teoforyczna ku czci św. Jacka. W ramach każdych nieszporów, nabożeństw majowych i różańcowych również możliwość adoracji Najświętszego sakramentu.

Komunia święta udzielana jest w czasie każdej Mszy świętej. Zgodnie z prawem kanonicznym i diecezjalnym można ją przyjmować w postawie klęczącej lub stojącej. Przyjmujemy Ciało Chrystusa do ust lub na rękę z zachowaniem powagi i godności. Komunia pod dwoma postaciami udzielana jest wszystkim wiernym w Pierwsze Piątki miesiąca, w Wielki czwartek oraz na Mszach świętych w małych grupach. Zawsze udzielana jest służbie liturgicznej i nowożeńcom w czasie Mszy św. ślubnej.

Pierwsza Komunia święta udzielana jest dzieciom z klas trzecich szkół podstawowych. Termin uroczystości jest stały i przypada na drugą niedzielę maja. Przygotowanie obejmuje cykl katechez prowadzonych w ramach szkolnych lekcji religii i ewentualnie spotkań w salce katechetycznej przy parafii. Dzieci przystępują do Komunii w strojach liturgicznych. Rodzice proszeni są o współpracę z katechetami i duszpasterzami w kwesti przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.

Porządek nabożeństw

 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Msze święte:
800 930 1100 1230 1800
Nieszpory i nabożeństwa okresowe:
1715

W DNI POWSZEDNIE
Msze święte:
700 800 1830 (sobota 1800)

W OKRESIE WAKACJI I FERII
800 1830 (sobota 1800)
Nabożeństwa okresowe:
1745 (sobota 1715)

 

Kancelaria parafialna

 

CZYNNA W DNI POWSZEDNIE

wtorek, czwartek 9001000
środa, piątek 16001730 

W OKRESIE WAKACJI I FERII

wtorek 9001000
piątek 16001730

Administrator danych osobowych informuje,
że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej
parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały
za zgodą osób, których dane dotyczą
lub umieszczone są

na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.

Szybki kontakt

 

Rzymskokatolicka Parafia
św. Jacka w Opolu
ul. Tysiąclecia 11
45-462 Opole

 • Tel. 77 455 07 26

 
REGON: 040098924
NIP: 754-25-54-460
Konto Bank Pekao I O/Opole:
51 1240 1633 1111 0000 2650 9385
e-mail parafii:
parafia@swjacek.opole.pl