Witamy

Witaj na stronie Parafii św. Jacka. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu potrzebne informacje.

Pan Jezus czeka

W naszym kościele czujemy się jak w domu. Najważniejsze, że Pan Jezus czeka tam zawsze na każdego żywy i prawdziwy.

 

Kościół zawsze otwarty

Dolny kościół zawsze otwarty, a w nim Chrystus Eucharystyczny czeka cały dzień na potrzebujących chwili wyciszenia i adoracji.

Nasz patron

Święty Jacek, nasz patron jest mocnym orędownikiem w niebie. To przez Jego wstawiennictwo polecamy Bogu mnóstwo naszych spraw.

 

Ołtarz - centrum kościoła

Centrum kościoła zawsze jest ołtarz. To tutaj codziennie dokonuje się zbawcza ofiara Chrystusa. Jak to dobrze, że mamy tak łatwy dostęp do niego.

Żywe kamienie

Kościół to żywe kamienie. Jesteśmy Parafią, Wspólnotą wiary i jesteśmy dumni z tego, że nosimy zaszczytne miano "Chrześcijan".

 • Nowości

  Nowości

  - Transmisja na żywo
  - Pogotowie Modlitewne
  - Eucharystia daje życie

   

   

   

   Więcej...

 • Pielgrzymki

  Pielgrzymki

  - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę w 2020 r.

   

   

   

   

      Więcej...

 • Zaproszenia

  Zaproszenia

  - Fatimskie klimaty 

                  

   

   

   

       

  Więcej...

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Nasza parafialna biblioteka ...
  Polecamy nowości!

   

   

   

   

  Więcej...

Bierzmowanie

Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie razem z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakrament bierzmowania umacnia i dopełnia owoce chrztu świętego. Przyjęcie tego sakramentu jest więc konieczne dla stawania się w pełni chrześcijaninem.

Bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu toważyszą czyny (KRK 1316).

Jezus Chrystus przez swe życie, a szczególnie przez mękę i śmierć wysłużył Kościołowi dar Ducha Świętego. W dniu zmartwychwstania obdarzył Duchem Świętym Apostołów. W sposób dostrzegalny w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał Ducha Świętego. Apostołowie napełnieni Jego mocą zaczęli odważnie głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Ludzie, którzy uwierzyli słowom Apostołów i przyjęli chrzest z ich rąk, otrzymali także Ducha Świętego.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie olejem krzyżma świętego czoła ochrzczonego wraz z położeniem ręki na jego głowie przez biskupa (lub innego szafarza) i słowami: "N... przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Bierzmowani dostępują pełniejszego udziałuw kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Zostają powołani do dawania świadectwa Chrystusowi słowem i życiem oraz do podejmowania odpowiedzialnych zadań w Kościele i w świecie. Człowiek bierzmowany, jako świadek Chrystusa, ma w mocy Ducha Świętego szerzyć wiarę i bronić jej słowem oraz czynem i w ten sposób przyczyniać się do budowania Kościoła.

Pytanie o odpowiedni wiek do przyjęcia sakramentu bierzmowania w różny sposób rozstrzygają kompetentne władze w Kościołach lokalnych. W Kościele łacińskim ogólnie został przyjęty "wiek rozeznania", jako czasu udzielania bierzmowania. W Kościele w Polsce z racji duszpasterskich na ogół bierzmowania udziela się dorastającej młodzieży, która może już całkowicie samodzielnie opowiedzieć się za Chrystusem i Kościołem.


W naszej parafii

Do bierzmowania przygotowuje się młodzież pierwszej, drugiej i trzeciej klasy szkół gimnazjalnych oraz szóstych i siódmych szkół podsawowych. Przygotowanie obejmuje oprócz regularnej katechezy szkolnej, także spotkania w grupach w cyklu tygodniowym lub dwutygodniowym (dla klas trzecich), oraz w cyklu miesięcznym (dla klas pierwszych i drugich), które prowadzą księża wikariusze (wspierani animatorami świeckimi) w salce parafialnej. Od września do grudnia uczniowie klas trzecich gimnazjalnych odbywają odpowiednią formację. Luty i marzec jest czasem przygotowania liturgiczno-modlitewnego.

Termin bierzmowania ustalany jest każdorazowo przez duszpaserzy z księdzem biskupem. W roku 2019 bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 12 maja o godz. 18.00.

Dokumenty które należy przygotować wcześniej, to przede wszystkim świadectwo chrztu z dokładnym adresem parafii chrztu, do której parafia wysyła informację o udzielonym sakramencie. W razie przyjmowania bierzmowania w innej parafii należy przedstawić również zgodę swojego proboszcza i zaświadczenie o przygotowaniu do jego przyjęcia.

Dorośli pragnący przystąpić do tego sakramentu powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej i skonsultować taką możliwość z duszpasterzem. Formą przygotowania dla dorosłych jest udział w tak zwanym "katechumenacie", który stanowi cykl katechez uzupełniających dla dorosłych i odbywa się w Opolu w parafii św. Ap. Piotra i Pawła, albo przygotowanie indywidualne pod opieką duszpasterza. Bierzmowanie dla dorosłych w naszej diecezji odbywa się w Katedrze Opolskiej kilka razy w roku. W 2019 będą to dni: 23 marca, 8 czerwca i 14 grudnia o godz. 16.00.

Porządek nabożeństw

 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Msze święte:
800 930 1100 1230 1800
Nieszpory i nabożeństwa okresowe:
1715

W DNI POWSZEDNIE
Msze święte:
700 800 1830 (sobota 1800)

W OKRESIE WAKACJI I FERII
800 1830 (sobota 1800)
Nabożeństwa okresowe:
1745 (sobota 1715)

 

Kancelaria parafialna

 

CZYNNA W DNI POWSZEDNIE

wtorek, czwartek 9001000
środa, piątek 16001730 

W OKRESIE WAKACJI I FERII

wtorek 9001000
piątek 16001730

Administrator danych osobowych informuje,
że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej
parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały
za zgodą osób, których dane dotyczą
lub umieszczone są

na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.

Szybki kontakt

 

Rzymskokatolicka Parafia
św. Jacka w Opolu
ul. Tysiąclecia 11
45-462 Opole

 • Tel. 77 455 07 26

 
REGON: 040098924
NIP: 754-25-54-460
Konto Bank Pekao I O/Opole:
51 1240 1633 1111 0000 2650 9385
e-mail parafii:
parafia@swjacek.opole.pl