Witamy

Witaj na stronie Parafii św. Jacka. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu potrzebne informacje.

Pan Jezus czeka

W naszym kościele czujemy się jak w domu. Najważniejsze, że Pan Jezus czeka tam zawsze na każdego żywy i prawdziwy.

 

Kościół zawsze otwarty

Dolny kościół zawsze otwarty, a w nim Chrystus Eucharystyczny czeka cały dzień na potrzebujących chwili wyciszenia i adoracji.

Nasz patron

Święty Jacek, nasz patron jest mocnym orędownikiem w niebie. To przez Jego wstawiennictwo polecamy Bogu mnóstwo naszych spraw.

 

Ołtarz - centrum kościoła

Centrum kościoła zawsze jest ołtarz. To tutaj codziennie dokonuje się zbawcza ofiara Chrystusa. Jak to dobrze, że mamy tak łatwy dostęp do niego.

Żywe kamienie

Kościół to żywe kamienie. Jesteśmy Parafią, Wspólnotą wiary i jesteśmy dumni z tego, że nosimy zaszczytne miano "Chrześcijan".

 • Nowości

  Nowości

  - Transmisja na żywo
  - Pogotowie Modlitewne
  - Eucharystia daje życie

   

   

   

   Więcej...

 • Pielgrzymki

  Pielgrzymki

  - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę w 2020 r.

   

   

   

   

      Więcej...

 • Zaproszenia

  Zaproszenia

  - Fatimskie klimaty 

                  

   

   

   

       

  Więcej...

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Nasza parafialna biblioteka ...
  Polecamy nowości!

   

   

   

   

  Więcej...

Kronika do roku 2000

Początki

Przy trasie wyjazdowej z Opola do Częstochowy leży – dawniej osada, a dziś dzielnica miasta – Kolonia Gosławicka. Przez lata jej mieszkańcy byli parafianami Gosławic i tam kilka kilometrów chodzili do kościoła na Msze Święte, nabożeństwa i katechezy.

Ta niedogodność sprawiła, że już w latach pięćdziesiątych podjęte zostały, przez ówczesnego proboszcza ks. Radcę Alojzego Płoszczyka, starania o pozwolenie na budowę kościoła w Kolonii Gosławickiej. Na niewielkie wzgórze, planowane miejsce budowy, zwożono już kamienie.

Ale pozwolenia nie otrzymano, choć w tym czasie takowe otrzymały pobliskie Grudzice. Mieszkańcy zaś Kolonii Gosławickiej nadal chodzili do gosławickiego kościoła.

Pod koniec lat sześćdziesiątych, na polach i łąkach gosławickich oraz kolonijnych rolników, rozpoczęto budowę osiedla Malinka. Do wielkich bloków przeprowadzali się nowi mieszkańcy, jedni przenosząc się z innych opolskich dzielnic, a inni znajdując wraz z pracą mieszkanie i nowe „miejsce na ziemi". Dawna Kopalina stała się jedną z najbardziej zaludnionych części miasta i znów pojawił się, z nową mocą, problem braku kościoła. Wielu mieszkańców osiedla dojeżdżało do różnych świątyń w mieście, podobnie jak ich sąsiedzi z pobliskiego osiedla ZWM.

Mimo nieprzychylnego wówczas nastawienia władz komunistycznych do Kościoła, starano się ze strony Kurii Biskupiej o pozwolenie na budowę kościoła w tym rejonie miasta. Chyba też z wizją przyszłej budowy 7 lipca 1977 roku proboszczem parafii w Opolu – Gosławicach mianowany został ks. Adam Igielski, zaprawiony na poprzednich placówkach w pracach remontowo – budlowanych. Jako pomocnika mianowano w sierpniu wikariuszem parafii neoprezbitera ks. Józefa Żyłkę.

1978

W lipcu 1978 roku otrzymano, właściwie pierwsze po wojnie na terenie miasta Opola, pozwolenie na budowę nowego kościoła. Pozwolenie na budowę kościoła wydane zostało dla parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu – Gosławicach. Nie było wiadomo, czy inne dzielnice (zwłaszcza pobliski ZWM) otrzymają kiedyś swoje pozwolenia na budowę kościoła, dlatego zamierzano wybudować bardzo duży obiekt, z odpowiednim zapleczem sal katechetycznych. Projekt przygotował opolski architekt mgr inż. Jakub Schroeter, a obliczenia konstrukcyjne wykonał, również opolanin, mgr Jan Piersiak.

Bryła kościoła ma mieć prawie 1800m2, a wieża w kształcie ostrosłupa prawie 40m wysokości, zwieńczona stalowym krzyżem (7m).

Dnia 17 września 1978 roku ks. bp Antoni Adamiuk dokonał poświęcenia placu budowy i postawionego na nim krzyża.

Jeszcze w październiku tego roku, na wytyczonym przez geodetów terenie, dokonano pierwszych prac ziemnych, odkrywając przy pomocy spychacza wierzchnią warstwę gleby. Tym samym ruszyła prace przy nowym kościele.

Został też ustalony, pracujący społecznie dla dobra parafii, zespół osób odpowiedzialnych za poszczególne odcinki prac:

 kierownik budowy - Paweł Grzesik

 roboty murarskie i tynkarskie - Franciszek Skrzypczyk, Ryszard Szymaniec

 roboty ciesielskie - Walter Charchula

 roboty stolarskie - Bruno Cebula

 roboty zbrojeniowe - Paweł Ochota

 organizacja pracy na budowie - Ludwig Lysy.

Niemal na początku ustalono, że na poszczególne dni wyznaczać się będzie ludzi do pracy ulicami, by zapewnić w miarę równomierną liczbę pracujących.

W tym roku również cały Kościół powszechny, a szczególnie Kościół w Polsce przeżywa wielką radość, gdy w liturgicznym dniu św. Jadwigi Śląskiej zostaje wybrany w Rzymie Papieżem krakowski kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II.

1979

Wiosna tego roku podjęte zostały prace ziemne przy budowie kościoła, a także wykopy pod planowany obiekt katechetyczny, a już 8 czerwca ks. Bp Wacław Wycisk poświecił fundamenty pod pawilon katechetyczny.

Bardzo wielka radością napawa postawa mieszkańców Kolonii, którzy bardzo licznie przychodzą do pomocy przy budowie, łącznie ze starsza generacją pań obtłukujących i czyszczących cegły.

We wrześniu otrzymano oficjalne pozwolenie na realizację projektu budowy kościoła, ale już wcześniej zostały przygotowane fundamenty pod wieżę i stalowa jej konstrukcja, którą w październiku zaczęto montować.

Równolegle kontynuowano prace przy obiekcie katechetycznym z nastawieniem, by w salkach rozpocząć odprawianie Mszy Św. W uroczystość Bożego Narodzenia odprawiona została pierwsza Pasterska na nowym obiekcie przyszłego domu katechetycznego – jeszcze w zimnie i deszczu.

1980

Cały rok 1980 to kontynuacja prac, zarówno przy salkach, jak i przy podziemiach kościoła. Przygotowano tez stalowy krzyż na wieżę – poświęcony 28 września przez bpa Wacława Wyciska.

Nowym wikarym zostaje neoprezbiter ks. Krystian Krawiec.

W listopadzie tego roku zakończono prace przy ścianach konstrukcyjnych podziemia kościoła.

1981

Czas płynie nieubłagalnie naprzód i kolejny rok wzywa do dalszych prac przy budującym się kościele. W kwietniu tegoż roku podjęto prace przy betonowaniu prezbiterium kościoła, a w dalszych miesiącach wykonano wszystkie stopy fundamentowe i ciąg fundamentów pod cały kościół.

Dnia 13 maja obiegła cały świat tragiczna wiadomość. Ojciec Święty Jan Paweł II został postrzelony na placu Św. Piotra podczas tradycyjnej środowej audiencji z rąk tureckiego zamachowca Ali Agcy. Niepokój i ból przeplatał się w ludziach z żarliwa modlitwą o ocalenie Papieża. Powszechnie uważano, że Matka Boża Fatimska w dniu upamiętniającym objawienia, ocaliła swego gorliwego czciciela.

Pod koniec maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, przeżywamy jeszcze jedna smutną chwilę. W Warszawie zmarł po długiej chorobie Prymas Tysiąclecia, Stefan kard. Wyszyński.

Wielkie wydarzenia nie mogą jednak przerwać prac przy budującym się kościele. Kiedy wzniesiono pierwszą część ścian prezbiterium, ks. bp Ordynariusz Alfons Nossol dnia 7 czerwca uroczyście wmurował w ten fragment ściany kamień węgielny kościoła. Jest to zawsze jeden z milowych kroków w dziejach takiej budowy – Bogu niech będą dzięki!

Z nowym rokiem szkolnym zmienia się wikary w parafii – zostaje nim ks. Joachim Nowak.

1982

Prace przy budowie kościoła następowały naprzód. Ważnym na tym etapie robót było wykonanie, po zadekowaniu i zazbrojeniu, betonowych żyletek podtrzymujący boczne balkony.

Od sierpnia proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu ks. Adam Igielski, zachowując swój urząd, zostaje mianowany wikariuszem ekonomem „ex currendo" dla nowoutworzonej dekretem biskupa Ordynariusza z dniem 15 sierpnia parafii św. Jacka w Opolu – Kolonii Gosławickiej.

Wikarym obu parafii zostaje ks. Bernard Kotula.

W październiku, dzięki życzliwości naszego parafianina dyr. Jaskóły, zawarto bardzo korzystne porozumienie z opolskim WPEC-em na temat ogrzewania budowanego obiektu.

1983

Rok ten zaznaczył się w życiu parafialnym przykrą sytuacją licznych wyjazdów do Niemiec w ramach uzgodnionej z Rządem akcji łączenia rodzin. Odbiło się to niekorzystnie na pracach przy budowie, gdyż wielu mocno zaangażowanych parafian opuściło swoje domy i rodzinną Kopalinę.

W maju zmieniło się także kierownictwo naszej budowy – przejął je teraz nasz parafianin inż. Edward Wianecki.

Dnia 29 maja przeżywamy radosną uroczystość – ks. bp Jan Wieczorek poświecił trzy dzwony wykonane w niedalekiej hucie w Ozimku. Wprawdzie są stalowe i stąd ich dźwięk nie jest najwyższej jakości, ale Pana Boga chwalą, wzywają do modlitwy i są znakiem życia Bożego w tej części miasta i parafii. Podziękowanie za pomoc w ich zorganizowaniu należy się, pochodzącemu z parafii w Ozimku, księdzu wikaremu Bernardowi Kotuli.

Czerwiec tego roku przynosi jeszcze jedna duchową radość. Znowu gościmy w Ojczyźnie Ojca Św. Jana Pawła II, który w ramach swej pielgrzymki odwiedza tez nasze diecezjalne sanktuarium na Górze Św. Anny. Razem z milionem wiernych wyśpiewuje Maryjne nieszpory i koronuje obraz Matki Bożej Opolskiej.

A budowa wokół i w środku kościoła trwała nieustannie.

1984

Rok 1984 naznaczony jest dalszymi pracami budowlanymi. W marcu rozpoczęto tynkowanie wewnętrznych ścian kościoła, zaś od kwietnia las stalowo – drewnianych rusztowań wypełnił nawę główną świątyni, by można było bezpiecznie wykonywać prace izolacyjne na ogromnej powierzchni stropowej.

Dopełnieniem tego etapu prac będzie przybijanie boazerii. Wszystko wykonują miejscowi stolarze, a wielu z nich, niezależnie od zwyczajne pracy zarobkowej w zakładach, przychodzi codziennie do pracy przy budującym się kościele.

Nasza diecezja ponosi 22 marca bolesna stratę. Po długiej chorobie umiera bp Wacław Wycisk.

Biskup pomocniczy Jan Wieczorek w Oktawie Wielkanocy przyjeżdża do naszej parafii, aby odprawić w kaplicy Mszę Świętą i zapoznać się ze stanem budowy kościoła.

W uroczyście przystrojonej kaplicy grupa dzieci z klas II po raz pierwszy przyjmuje do swojego serca Pana Jezusa.

Także w czerwcu parafia świętuje 30-lecie kapłaństwa swojego proboszcza ks. Adama Igielskiego. Dobrze, że rosną następcy. W Nyskim seminarium mamy kleryka na IV roku

Na Boże Narodzenie gościmy ks. bpa A. Adamiuka, który w budującym się kościele odprawił pierwszą Pasterkę w asyście naszych kleryków J. Dzerżanowskiego i K. Mroza.

1985

Kiedy rozpoczął się rok1985 uświadomiliśmy sobie, że wchodzimy w siódmy rok naszych prac budowlanych przy kościele. Obiekt jest ogromny, ludzie już trochę zmęczeni, ale podjęte dzieło chcemy kontynuować, nie zrażając się przeciwnościami.

Prace na różnych odcinkach budowy posuwają się naprzód, a szczególnie podkreślić należy na tym etapie prac decyzje o podwyższeniu parterowego (już zadaszonego zgodnie z projektem) budynku katechetycznego na wymiar pierwszego piętra. Nie obyło się bez burzliwych dyskusji i sprzeciwów niektórych parafian.

Po raz pierwszy w budującym się kościele dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.

W parafii dokonuje się zmiana wikarego i zostaje nim mianowany dekretem biskupa ks. Konrad Hermański.

Pod koniec roku podjęte zostały prace przy oszkleniu okien w kościele oraz rozpoczęto krycie blachą miedzianą dachu i wieży kościoła.

1986

Z nastaniem roku uświadomiliśmy sobie w wymiarze parafialnym dodatkowy motyw mobilizujący do wzmożonej pracy przy budowie. W tym bowiem roku odbędą się święcenia kapłańskie naszego parafianina dk. Jerzego Dzierżanowskiego. Prymicje planujemy odprawić w nowym kościele – zatem do roboty!

W marcu stolarze zaczęli przybijać boazerię na suficie – setki klepek i godziny pracy. Równolegle przygotowywano sale w domu katechetycznym, gdzie ma się odbyć uroczystość prymicyjna przy stole.

Wielki dzień i błogosławioną radość Prymicji przeżywaliśmy w niedzielę 21 czerwca. W odświętnie ustrojonym, mimo trwających prac budowlanych, nowym kościele Ksiądz prymicjant, w asyście swoich młodszych kolegów, odprawił Mszę Świętą i udzielił błogosławieństwa. Parafianie bardzo licznie uczestniczyli w tej uroczystości. Ksiądz Jerzy jest najmłodszym dzieckiem wielodzietnej rodziny leśnika i zapalonego myśliwego, a na uroczystość prymicyjna zjechali krewni aż zza oceanu.

Dekretem biskupim podpisanym 28 czerwca ks. Adam Igielski zostaje mianowany administratorem, a nieco później proboszczem parafii św. Jacka i już na stałe przenosi się na tutejszą plebanię.

1987

Rok ten znaczony jest zintensyfikowaniem prac wykończeniowych na plebanii, gdzie m.in. wyłożona zostaje z kamiennych płytek data na korytarzu upamiętniająca te działania. Równocześnie prowadzone są prace w kościele, choć coraz trudniej o gorliwość parafian w pracy dla budowanego kościoła.

Szczególnie trudno jest uznać tę świątynię i tę parafię za swoją mieszkańcom bloków na osiedlu Malinka. Bardzo często na Msze Święte jeżdżą do centrum Opola, a wielu nie uczęszcza regularnie na niedzielne Eucharystie. Trzeba jednak podkreślić, że wielu parafian czuje się coraz bardziej u siebie w nowym opolskim kościele pod wezwaniem św. Jacka. Na wszystkie uroczystości roku liturgicznego, świątynia wypełnia się wiernymi i powoli rozwija się normalne życie parafialne.

Kolejny rocznik dzieci przystępuje do I Komunii Św., podobnie tez uczniowie klas VIII do Sakramentu Bierzmowania.

1988

Bardzo podobnie jak poprzedni, można by scharakteryzować rok 1988. Prowadzone są mozolne prace w kościele i na plebani, a godnym podkreślenia jest fakt bardzo wiernego przychodzenia do tych prac niewielkiej, ale stałej grupy parafian.

Wśród wiernych zbierane są ofiary na budowę organów. Bogu dziękować, że ludzie rozumieją potrzeby i ofiarność jest wielka. Planowany jest bardzo duży, 50-głosowy instrument, według koncepcji p. Józefa Cynara z Wrocławia. Jego firma ma podjąć prace nad tymi organami.

Powoli dojrzewa tez myśl, iż wielu prac, które jeszcze są do wykonania, należałoby nową świątynię konsekrować. Przecież od kilku już lat kościół służy wiernym i regularnie sprawowane są tu święte obrzędy. Po uzgodnieniach w Kurii Biskupiej ustalono wstępnie termin konsekracji na jesień przyszłego roku. Trochę zintensyfikowało to rytm prac przy kościele.

Życie zaś parafialne toczy się swoim rytmem. Kolejna grupa dzieci przystępuje do I Komunii Świętej.

1989

Rok ten od samego początku znaczony jest planowaną konsekracją świątyni. Termin ustalono na niedzielę 22 października. Ksiądz Biskup Ordynariusz osobiście chce dokonać tego uroczystego aktu.

Przygotowania materialne i duchowe zajmują duszpasterzom i parafianom wiele czasu. Jak zwykle w takich sytuacjach rozważane są najdrobniejsze szczegóły i tak krok po kroku przygotowania posuwają się naprzód. Równolegle toczy się zwyczajne życie parafii znaczone rytmem roku liturgicznego.

Wakacje przynoszą kolejna zmianę wikarego. Do Bytomia odchodzi ks. Lesław Urban, a jego miejsce zajmuje dotychczasowy wikariusz parafii NMP w Bytomiu, ks. Andrzej Mikuła. Niemal natychmiast włącza się w nurt coraz bardziej wartko toczących się przygotowań do konsekracji, a jego wigor i pracowitość bardzo są pomocne.

Przed konsekracją świątyni parafia przeżywała Misje Święte, upamiętnione poświęceniem krzyża misyjnego.

Nadszedł dzień konsekracji - niedziela 22 października.

Bardzo wielu kapłanów, parafian i gości zgromadziło się na uroczystości przy pięknej słonecznej pogodzie. Przed kościołem Księdza Biskupa wita wraz z proboszczem oficjalna delegacja parafian: panie Miliszkiewicz i Roztropowicz oraz pan Cebula.

W pięknie udekorowanym jesiennymi kwiatami kościele Biskup przewodniczył obrzędom: wodą święcona kropił ściany i lud, wmurował w ołtarz relikwie, konsekrował ołtarz i kościół, a wszystko włączone w liturgię Mszy Świętej było wielkim hymnem chwały dla stwórcy i Pana wszelkich ludzkich dzieł. Dziękczynne „Te Deum" dopełniło tej modlitwy chwaly wdzięcznego ludu Bożego i jego pasterzy.

Po uroczystościach w kościele spotkali się w sali Domu katechetycznego kapłani, budowniczowie i zaproszeni goście.

1990

Wzmożone wysiłki przed konsekracją kościoła i zasłużone poczucie zamknięcia ostatniego etapu budowy sprawiły, że kolejne miesiące po październikowej uroczystości konsekracyjnej nie przyczyniły się do zbyt wielkich działań posuwających naprzód prace przy kościele czy domu katechetycznym. Owszem, niewielkie ekipy stolarzy montowały kasetony na sufitach pomieszczeń drugiego piętra domu katechetycznego, ale stan budowy gmachu kościoła był raczej niezmienny.

Powracało więc pytanie, jak wykrzesać nowy ogień zapału do pracy w sercach zmęczonych już swym kilkuletnim działaniem parafian?

Warto odnotować pierwszego w parafii nadzwyczajnego szafarza Komunii św., którym został Krzysztof Trusz. Swoją posługę rozpoczął 8 grudnia, a już wcześniej angażował się przy  doraźnych zmianach projektowych podczas budowy kościoła i przy dekorowaniu kościoła na konsekrację. Posługę szafarza w tym samym czasie podjął także Stanisław Szeląg.

1991

Jako wspólnota parafialna uświadomiliśmy sobie u progu tego roku, że czeka nas wielka uroczystość. Prymicje studiującego w Warszawskim Seminarium diakona Wojciecha Miliszkiewicza. Pochodzi on z mocno związanej z życiem parafialnym rodziny. Zanim wstąpił do seminarium, studiował na Politechnice Warszawskiej – zapewne zgodnie z tradycja rodzinną, gdyż oboje rodzice są pracownikami naukowymi w dziedzinie fizyki.

Perspektywa uroczystości prymicyjnej stała się w pewnym sensie bodźcem do wielu prac porządkujących i upiększających świątynię i jej otoczenie.

W majową niedzielę Zesłania Ducha Świętego neoprezbiter odprawił w naszej nowej świątyni swoją prymicyjną Mszę Świętą i udzielił ludowi błogosławieństwa.

W październiku rozpoczął grę na organach w naszym kosciele drugi organista - Zdzisław Komendera. Będzie grał na zmianę ze Stanisławem Jarockim, który się podjął tego zadania  w Wielki Post rok wcześniej. 

Od nowego roku szkolnego rozpoczął w naszej parafii swoja posługę jako drugi wikary ks. Tadeusz Hryhorowicz.

1992

Nie da się nazwać łatwym tego roku w naszym parafialnym życiu. Prace wewnątrz i wokół kościoła posuwają się mozolnie – gorliwość ludzi jest coraz mniejsza.

Kontrowersyjną i mocno krytykowaną przez parafian okazała się decyzja, by część Domu Katechetycznego na piętrze oddać na urządzenie Domu Samotnej Matki. Wszyscy są zgodni, że taki dom jest potrzebny, ale czy na plebanii...? Mimo wszystko powoli gromadzone są meble i sprzęty do urządzenia tego domu.

Wiosna tego roku przyniosła zaskakującą wiadomość. Ksiądz Biskup zamierza przenieść do innej parafii dotychczasowego proboszcza i budowniczego kościoła. Wielu parafian nie może pogodzić się z taką decyzją (była nawet delegacja w Kurii), ale dla wielu innych jest to sprawa obojętna.

Triduum Paschalne świętowano parafialnie przy współudziale trzech kapłanów, ale i parafian jest coraz więcej.

W czerwcu ostatecznie pewnym staje się fakt, że ks. Adam Igielski będzie po wakacjach proboszczem parafii Rudyszwałd k/Chałupek (rejon raciborski) – tuż przy granicy z Czechami. Ksiądz proboszcz odchodzi z parafii po 15 latach duszpasterzowania w niej, w 38 roku kapłaństwa i 63 roku życia.

Dekretem Biskupa, z dniem 29 sierpnia, mianowany został w parafii nowy proboszcz – ks. Marcin Ogiolda. Dotychczas był proboszczem w Winowie (po drogiej stronie Opola). Rozpoczyna pracę w parafii w 44 roku życia i 20 latach kapłaństwa.

Obok ks. Andrzeja Mikuły, który pozostał w parafii jako wikary, drugim duszpasterzem zamianowany zostaje neoprezbiter ks. Zygfryd Waskin. Pomocnikiem w pracy duszpasterskiej będzie również, obecny w parafii jako rezydent, ks. Piotr Morciniec, który po ukończonych studiach specjalistycznych na KUL, przygotowuje pracę doktorską i jest seminaryjnym wykładowcą.

W nowym układzie duszpasterskim będą teraz odprawiane Msze Św. wieczorne w niedziele i codziennie w tygodniu oraz dodatkowa Msza niedzielna o godz. 12.30.

Jeszcze nowy proboszcz nie zdążył przymierzyć się do swych zadań, gdy wichura w sobotnie popołudnie 28 sierpnia chciała porwać część dachu na kościele i trzeba było wysiłkiem księży i panów kościelnych dach ratować przybijając blachę do deskowania. Ten dach może być sporym problemem na przyszłość. Podjęte zostały również prace porządkowe w kościele i wokół niego, by świątynia, na ile to możliwe, nie przypominała wciąż placu budowy.

We wrześniu wydany został drukiem pierwszy „Informator parafialny" z dokładnym porządkiem nabożeństw i ramowym programem życia parafialnego.

W liturgicznym dniu św. Mateusza Apostola, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, ksiądz proboszcz podczas wieczornej Mszy Świętej złożył na ręce Księdza Dziekana Wojciecha Skrobocza wyznanie wiary i objął posługiwanie w parafii. W modlitwie za parafię uczestniczyli kapłani dekanatu opolskiego i licznie zebrani parafianie.

Wraz z proboszczem, włącza się w nasze parafialne życie grupa duszpasterska dzieci specjalnej troski i ich rodzin. Gromadzi ta grupa rodziny z rejonu opolskiego i spotyka się od 4 lat (przedtem w Winowie) raz w miesiącu, w niedzielę, w kościele i spotkaniu rekreacyjno – formacyjnym w Sali. Parafialne Grono matek zobowiązało się, w ramach współpracy z tym dziełem, wypiekać ciasto na kolejne spotkania.

Grupa „Caritas" przygotowuje prowadzenie świetlicy dla dzieci, którym trudno jest uczyć się w domu. Otwarcie tej świetlicy ma nastąpić 4 listopada, a będzie prowadzona społecznym wysiłkiem nauczycieli i pań z „Caritas".

W ostatnich dniach października położono brakujące fragmenty posadzki w kościele i ustawiono dwa nowe konfesjonały, a na chórze położony został drewniany podest pod planowaną budowę organów – wszystkie prace społecznie wykonali parafianie.

A tymczasem na prowizorycznych organach ustawionych z boku prezbiterium będzie grał  - na zmianę z wcześniej posługującymi - Tomasz Krzemiński.

W niedzielę 22 listopada przeprowadzono wybory do Rady Parafialnej, która pełnić będzie funkcje Rady Duszpasterskiej. Wszyscy parafianie mieli prawo do zgłoszenia na przygotowanych kartkach kandydatów ze swojej dzielnicy. Parafie podzielono więc na cztery regiony: Kopalina (stara część), Osiedle Wilsona i okoliczne ulice, Osiedle Jodłowa i okoliczne ulice oraz Malinka. Łącznie oddano 723 głosy na 180 kandydatów.

Według liczby otrzymanych głosów do Rady Parafialnej powołani zostali:

• z Kopaliny: Krzysztof Trusz (50), Józef Kurc (32), Rudolf Flamm (32)

• z Osiedla Wilsona: Piotr Wach (19), Stanisław Szeląg (6)

• z Osiedla Jodłowa: Janina Miliszkiewicz (13), Alina Tokarska (12)

• z Osiedla Malinka: Stanisław Jarocki (12), Adam Krupski (11), Anna Rzewuska (9), Andrzej Czarnecki (5).

Ponadto według dalszej największej liczby głosów zostali powołani do Rady: Józef Knop, Stanisław Paluch i Norbert Świerc. Jako przedstawicielki Grona Matek powołane zostały: Krystyna Gonsior i Róża Sowada, a jako przedstawiciel służby kościelnej: Piotr Przybyła.

Łącznie Rada Parafialna liczy 17 członków świeckich, liczbę tę dopełniają kapłani: Marcin Ogiolda – proboszcz, Andrzej Mikuła – wikary, Zygfryd Waskin – wikary oraz Piotr Morciniec – rezydent.

W pierwszym tygodniu adwentu rozpoczęły się spotkania Kręgu Biblijnego, gromadzącego osoby dorosłe, zainteresowane zgłębianiem Pisma Świętego. Obecnych było kilkanaście osób.

Po raz pierwszy z nowymi duszpasterzami parafia przeżywała święta Bożego Narodzenia. Trochę zaskoczył niektórych, wprowadzony zwyczaj dzielenia się opłatkiem w kościele po nieszporach w I święto.

Po wieczornej, sylwestrowej Mszy św. Dziękczynnej, w Nowy Rok, wielu parafian weszło wspólną modlitwą adoracyjną w kościele. Pewnie i ten zwyczaj przyjmie się na stałe.

Kończący się rok 1992 w liczbach:

 ochrzczonych zostało 109 dzieci

 sakrament bierzmowania przyjęło 96 osób

 małżeństwo sakramentalne zawarło 19 par

 pogrzebano 45 zmarłych

1993

Przełom roku i czas Bożego Narodzenia to tradycyjny okres duszpasterskiej wizyty kolędowej w domach parafian. W tym zespole duszpasterskim z kolędą szliśmy po raz pierwszy i była to cenna okazja do bezpośredniego kontaktu. Bardzo wielu parafian pytało o organy, na które składali ofiary, niektórzy nie potrafili pogodzić się z odejściem poprzedniego proboszcza, ale generalnie spotkaliśmy się z wieloma dowodami życzliwości i zrozumienia.

W Rzymie 6 stycznia, z rąk Jana Pawła II, sakrę biskupią otrzymał dotychczasowy wicerektor Seminarium i wykładowca historii Kościoła ks. Jan Kopiec. Posługiwanie jako biskup pomocniczy rozpocznie podczas ingresu do katedry w dniu 2 lutego.

W styczniu podjęte zostały prace przy zamontowaniu ławek w kościele na stałe oraz przy budowie wiatrołapu, czyli przedsionka kościoła. Wielką pomoc w tym dziele okazuje nam dyrekcja budującego się na terenie parafii szpitala.

Czas wielkopostny rozpoczynamy z dniem 24 lutego od Rekolekcji głoszonych przez ks. Tadeusza Słockiego, proboszcza z parafii św. Michała w Opolu – Półwsi. Bardzo piękne nauki – i jeden problem: jest niesamowicie zimno w kościele. Ze względów opłacalno – finansowych zrezygnowaliśmy z usług WPEC i nie mamy żadnego ogrzewania.

W naszej parafii rozpoczął swoją praktykę duszpasterską dk. Leszek Rygucki, która będzie trwała do maja.

Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu zaczynając, świeccy pomocnicy w rozdzielaniu Komunii Św. będą zanosili w każdą niedzielę i święto Ciało Pańskie do domów osób starszych i chorych.

Za zgodą Rady Duszpasterskiej Wigilia Paschalna będzie celebrowana w nocy i do niej będzie dołączona procesja rezurekcyjna.

W Wielki Piątek przed południem zamontowana została ozdobna płyta na ambonce – pierwszy element wystroju prezbiterium.

Trzeba dodać w refleksji poświątecznej, że parafianie nie bardzo licznie uczestniczyli w nocnej liturgii, natomiast w czasie świąt było bardzo wielu obecnych na Mszy Św.

Ponad 240 dzieci, w dwóch grupach, przystąpiło w dniu 9 maja do I Komunii Świętej.

Wiosną zawiązał się Społeczny Komitet budowy parkingu i drogi do kościoła. Przy pomocy finansowej władz miasta, podejmujemy wysiłek uporządkowania terenu wokół naszej świątyni. Odpowiedzialność za koordynację wszelkich w tym kierunku poczynań wziął na siebie nasz wikariusz ks. Andrzej Mikuła. W ostatnim tygodniu lipca rozpoczęte zostały prace przy budowie ulicy Jagodowej. Po ich ukończeniu całe obejście naszego kościoła będzie już wyasfaltowane i godne miejskich warunków.

W liturgicznym dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, 20 maja ks. biskup Jan Kopiec udzielił w naszej świątyni sakramentu bierzmowania 78 uczniom klas VIII.

Bardzo licznie uczestniczyli parafianie w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy w uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Podjęliśmy duszpastersko i rozwinęliśmy zwyczaj odprawiania dni Oktawy w kolejnych dzielnicach naszej parafii.

W okresie wakacyjnym, gdy wiele rodzin wyjeżdża na zasłużony wypoczynek i nieco pustoszeje nasza kościół w niedzielę, staramy się kontynuować prace przy budowie przedsionka i montażu drzwi wejściowych w pełnym wymiarze pięciu bram.

Rozpoczęte tez zostały, po mozolnych rozmowach ustalających warunki, prace przy budowie organów. Pierwsze głosy mają zabrzmieć podczas tegorocznej pasterki.

W niedzielę 22 sierpnia świętujemy nasz parafialny odpust ku czci św. Jacka. Sumę odprawił i przez cały dzień Słowo Boże głosił ksiądz neoprezpiter Leszek Rygucki. Po każdej Mszy udzielał również błogosławieństwa prymicyjnego.

Uroczystą Mszą, z poświęceniem tornistrów dla „pierwszaków", rozpoczęły dzieci kolejny rok szkolny i katechetyczny.

Od tej jesieni poczynając, przenosi się do naszego kościoła młodzież, która co miesiąc gromadziła się w Winowie na modlitewnym czuwaniu nocnym. W każdy drugi piątek miesiąca będą teraz w naszej świątyni modlić się, od godziny 20 do kończącej czuwanie Mszy Świętej odprawianej o północy. Na czuwaniach gromadzie się ok. 250 osób.

Parafialne Dożynki odprawiamy w niedzielę 19 września. Jest to okazja do dziękowania Bogu i ludziom za ogrom prac wykonanych przy naszym kościele i jego otoczeniu.

W ramach prac porządkujących teren przy kościele, na wielkim kamieniu wykopanym pomiędzy kościołem a plebanią, ustawiliśmy figurę Matki Bożej.

W październiku podjęte zostały prace związane z oświetleniem drogi do kościoła, wszystko wykonywane jest systemem gospodarczym. Bogu dziękować wielu mężczyzn i młodzieńców przyszło do kopania rowów pod instalację i fundamentów pod słupy.

Dotrzymał słowa organomistrz p. Józef Cynar z Wrocławia i w ostatnią niedzielę adwentu zabrzmiały po raz pierwszy nasze organy. Na początek gra 10 głosów, 17 dalszych czeka na chórze na zamontowanie, a docelowo instrument ma mieć 50 głosów.

Radośnie przeżywamy Boże Narodzenie, a zaraz po świętach podejmujemy kolędę – duszpasterską wizytę w domach parafian. Jeszcze nie zdążyliśmy dobrze rozpocząć tej kolędy, gdy niespodziewanie zachorował najmłodszy z księży – ks. Zygfryd. Wylew krwi do żołądka i związany z tym pobyt w szpitalu mocno pokrzyżował nam starannie przygotowany plan kolędy. Przy wielkiej wyrozumiałości parafian (kończymy czasem dość późno) realizujemy zaplanowany plan i mocno modlimy się za księdza Zygfryda.

Statystyki tego roku:

 chrztów - 110

 dzieci do I Komunii - 245

 bierzmowanych - 78

 ślubów - 22

 zmarłych - 35

1994

Mocnym akcentem podkreślamy parafialnie czas Bożego Narodzenia. W niedzielę 9 stycznia w naszym kościele orkiestra wojskowa Garnizonu Opole wykonuje koncert kolęd.

Tegoroczny Popielec przypada na dzień 16 lutego i jak co roku rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje. Nauki głosi o. Kapistran Martzall z Góry św. Anny.

Praktykę duszpasterską podejmuje w tym roku w naszej parafii diakon rodem z Krzanowic k/Raciborza – Krystian Ternka.

Wielkanoc tego roku przypada na dzień 3 kwietnia. Licznie zgromadzeni wierni (podwójna liturgia w czwartek i piątek) świętują tę największą tajemnicę chrześcijaństwa w naszej parafialnej wspólnocie.

Po stosownych przygotowaniach i zebraniu środków, zawieszone zostaną w naszej świątyni dwie nowe figury – Jezusa Miłosiernego oraz Matki Bożej Fatimskiej. W II niedzielę Wielkanocy, w patronalne święto Miłosierdzia Bożego (10 kwiecień) została poświęcona figura związana z tą tajemnicą. Wykonał ją artysta – rzeźbiarz z Leśnicy k/Góry św. Anny, p. Gros.

Od tej niedzieli poczynając, w każdą I niedzielę miesiąca odprawiać będziemy w parafii popołudniowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i tajemnicy Miłosierdzia Bożego, z odmówieniem koronki.

Na dzień 8 maja wyznaczony jest termin I Komunii św. Przystąpiło w tym roku 233 dzieci – jak zwykle w dwóch grupach.

Po południu tego dnia, ku czci Matki Bożej Fatimskiej poświęciliśmy drugą z przygotowanych figur.

W piątek 27 maja, podczas wieczornej Mszy Ksiądz Biskup Antoni Adamiuk udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas VIII.

Obecny przez wiele tygodni i pracujący w naszej parafii na praktyce, jako diakon, ks. Krystian przez całą niedzielę 12 czerwca głosił Słowo Boże i udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. Tydzień później z podobną posługą gościliśmy ks. Sławomira Kurca z diecezji rzeszowskiej, brata naszej plebanijnej gospodyni.

Parafialny zespół Caritas" zorganizował w ostatnią niedzielę września festyn na wolnym powietrzu. Dochód przeznaczony został na działalność charytatywną w parafii. Bardzo licznie i radośnie uczestniczyli parafianie w festynie i już zapowiedzieli swój udział w następnym.

W niedzielę 23 października uroczyście przeżywamy 5 rocznicę konsekracji naszej świątyni. W ramach „prezentu" dla kościoła zamontowaliśmy nowe oświetlenie, a podczas popołudniowego nabożeństwa poświęcone zostały i umieszczone w kaplicy naprzeciw bocznego wejścia, nowe figury św. Józefa i św. Antoniego. Na ten rocznicowy termin ukończone zostały również prace przy budowie ulicy Jagodowej. Słowa podziękowania należą się opolskim przedsiębiorstwom MPUK i REMAK.

Od niedzieli 13 listopada, w szczególnej czci dla Matki Najświętszej oraz jako modlitewne przygotowanie do Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiej Pani (w marcu przyszłego roku), jako wspólnota parafialna zobowiązujemy się do comiesięcznych (w 13 dniu) nabożeństw fatimskich, z modlitwą różańcową i procesją wokół kościoła.

W okresie adwentowym sporym zaangażowaniem ludzi cieszy się akcja ogólnopolska „Caritas" – zakupienie świecy na wigilijny stół. Dla środowiska opolskiego będzie to pomoc dla Centrum Rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym w Opolu.

Kończący się rok w liczbach:

 chrzty - 144

 I Komunia - 233 (oraz 5 osób dorosłych)

 bierzmowani - 133

 śluby - 28

 zmarli - 45

1995

Od pierwszych godzin nowego roku towarzyszy nam świadomość, że będzie to dla naszej wspólnoty parafialnej rok niezwykły. Oczekujemy bowiem w marcu Nawiedzenia Obrazu Pani Jasnogórskiej, wędrującej po polskiej ziemi. Modlitewnie już się przygotowujemy, a organizacyjnie rosnąć będzie zapewne napięcie wraz z upływającymi tygodniami.

W uroczystość Objawienia Pańskiego nasza parafianka s. Róża Gąsior, złożyła w Raciborzu, w Zgromadzeniu Sióstr Służebnic Ducha Świętego (Werbistki) wieczyste śluby zakonne. Siostra przygotowuje się do pracy misyjnej w Afryce.

Naszą nowowybudowaną świątynię staramy się systematycznie upiększać i wyposażać w niezbędne do życia parafialnego akcesoria. W niedzielę 22 stycznia, podczas popołudniowego nabożeństwa poświęcone zostały stacje Drogi Krzyżowej, wykonane w drzewie lipowym przez naszego parafianina p. Marka Maciąga.

W sobotni wieczór 4 lutego wypełniła się nasza świątynia liczną rzeszą przybyłych parafian i gości z całej Opolszczyzny, podczas specjalnego koncertu na rzecz budowanego przez ks. Arkadiusza Nowaka hospicjum dla terminalnie chorych w Piastowie pod Warszawą. Śpiewała Eleni.

Atmosfera napięcia, z racji coraz bliższego już terminu Nawiedzenia Jasnogórskiej Ikony, czujemy już wszyscy coraz wyraźniej. Od niedzieli 19 lutego rozprowadzane są w parafii materiały i emblematy dekoracyjne, by również zewnętrznie parafia była dobrze przygotowana do tej uroczystości. Przygotowaniu do Nawiedzenia poświęcone było również specjalne spotkanie Rady Duszpasterskiej dnia 21 lutego.

Kolejny diakon – Jarosław Szeląg z Otmuchowa, rozpoczął w naszej parafii praktykę duszpasterską przed święceniami kapłańskimi.

Bezpośrednim przygotowaniem duchowym do uroczystości Nawiedzenia stały się dni adoracyjne przed Wielkim Postem oraz rozpoczynane w Środę Popielcową rekolekcje. Nauki głosił ks. Arkadiusz Nowak, kamilianin, opiekun ludzi chorych na AIDS.

„Dobra Matka i Królowa z Jasnej Góry' przybyła do naszej parafii w piątek 3 marca po południu. Bardzo liczny był udział wiernych w uroczystości powitania. Jak nigdy dotąd, bardzo duży nasz kościół wypełniony był po brzegi.

Kolejne godziny czuwań modlitewnych i nabożeństw gromadziły nieodmiennie liczną rzeszę wiernych. Bardzo miłym dla parafian akcentem była obecność poprzedniego proboszcza parafii, ks. Adama Igielskiego, który przewodniczył Mszy Św. o północy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Słowo Boże wygłosił nasz parafianin ks. Jerzy Dzierżanowski.

Mszy pożegnania Obrazu w sobotnie popołudnie przewodniczył Ks. Biskup Alfons Nossol, który też wygłosił Słowo Boże.

Zewnętrzną pamiątką Nawiedzenia pozostała ozdobna rama na Obrazie Czarnej Madonny w naszej świątyni, a także niektóre szaty i naczynia liturgiczne.

Korzystając z wiosennej aury, jeszcze przed świętami uporządkowany został teren wokół kościoła i plebanii, a dzięki pomocy fundatorów posadzono krzewy i rośliny ozdobne.

W tym samym czasie nasi stolarze doprowadzili do końca prace w łączniku na plebani. Nowa boazeria zdobi i ociepla dwie ściany.

Parafialna grupa „Caritas" zorganizowała w niedzielę 11 czerwca II Wielki Festyn, gromadząc środki na cele charytatywne i na parafialne kolonie dla dzieci.

Po długich przygotowaniach i mozolnej pracy ukończona została figura patrona naszej parafii, św. Jacka, autorstwa naszego parafianina p. Adolfa Panica. Po zamontowaniu i nałożeniu polichromii nie da się poznać, że prawie 3,5 metrowej wysokości bryła składa się z 33 części.

W niedzielę 18 czerwca gościliśmy w naszej parafii księdza neoprezbitera Jarosława Szeląga, który głosił Słowo Boże i udzielał prymicyjnego błogosławieństwa.

Uroczystościom odpustowym ku czci św. Jacka w niedzielę 20 sierpnia przewodniczył Ks. Bp Jan Bagiński, który poświęcił nową figurę Patrona naszej parafii.

Po raz pierwszy sprzed naszego kościoła wyruszyła na swój szlak Piesza Pielgrzymka Opolska, a w niej nasza parafialna grupa „1 żółta", z ks. Zygfrydem jako przewodnikiem.

W ostatnich dniach sierpnia, z niekłamanym żalem, żegnamy wieloletniego wikariusza naszej parafii, ks. Andrzeja Mikułę. Po 6 latach duszpasterskiej pracy w Opolu, na własna prośbę przenosi się do diecezji gliwickiej, z której pochodzi. Będzie budował nowy kościół w Zabrzu – Mikulczycach, na osiedlu Kopernika. Do parafii przydzielono jako wikariusza ks. Janusza Fajfura, który pierwsze trzy lata swego kapłaństwa pracował w Oleśnie.

Po rozpoczęciu roku szkolnego i zorganizowaniu zajęć katechetycznych, rozpoczynamy prace przy montażu witrażu św. Anny (w kaplicy świętych) oraz adaptację pomieszczeń nad zakrystią na potrzeby parafialnego „Caritas".

Zapadła również, po porozumieniu z Radą Parafialną, decyzja o rozpoczęciu prac w dolnym kościele, by dotychczasową stolarnię i sklad materiałów uczynić miejscem Mszy Świętej i nabożeństw w okresie zimowym.

Podczas październikowej uroczystości kiermaszowej śpiewał chór Filharmonii Opolskiej.

W pierwszą niedzielę listopada poświęciliśmy nowy witraż ku czci św. Anny.

Nie wszystko co człowiek zaplanuje musi się udać. O tej oczywistej prawdzie przekonaliśmy się boleśnie, gdy po kilku tygodniach pracy nad ogrzewaniem kościoła (metodą nawiewu gorącego powietrza), przygotowany piec zepsuł się po kilku godzinach używania. Dalej, niestety, będziemy marznąć w naszej świątyni, zanim kupiony i zamontowany zostanie nowy piec.

Mijający rok w statystyce:

 chrzty - 117

 dzieci I komunijne - 230 (i jedna dorosła)

 bierzmowani - 155

 śluby - 30

 zmarli - 37

1996

Od kilku już lat rozpoczynamy, z grupa parafian, Nowy Rok modlitwą w kościele.

W czwartek wieczorem 4 stycznia, gościmy ponownie w naszym kościele, śpiewającą na rzecz hospicjum ks. A. Nowaka, Eleni – tym razem z typowym koncertem kolęd. Znowu licznie przybyli posłuchać i pośpiewać parafianie i goście.

Tydzień później, w ramach kolędowego nabożeństwa ekumenicznego, śpiewał gościnnie w naszym kościele chór z Dobrzenia Wielkiego.

Bardzo wiele pracy (wszystko wykonywano społecznie) kosztowała adaptacja dolnego kościoła, ale koniec wieńczy dzieło.

W niedzielę 14 stycznia podczas popołudniowego nabożeństwa poświęciliśmy dolny kościół i za pozwoleniem księdza biskupa umieściliśmy w tabernakulum Najświętszy Sakrament. Tutaj odprawiać będziemy Msze i nabożeństwa w tygodniu w okresie zimowym.

Popielcem rozpoczynamy Wielki Post, a także nasze coroczne Rekolekcje, które wygłosi nasz niedawny wikary ks. Andrzej Mikuła. Zebrana kolekta jest dla niego pomocą w budowie kościoła.

Nowy diakon rozpoczyna w naszej parafii swą praktykę duszpasterską – jest nim pochodzący z Sudoła (dzielnica Raciborza) dk. Eugeniusz Ploch.

Po okresie wielkopostnym, kolejny „Informator" ma pomóc parafianom w głębokim przeżyciu Wielkanocy. Szkoda, że jest tak wielu parafian, którzy tylko z racji świąt nawiązują łączność z parafią (a może i z Panem Bogiem).

Ustawione zostały w dolnym kościele figury współpatronów tej świątyni – bł. Bronisławy i bł. Czesława. Figury wykonał pan Marek Maciąg. Poświęcone zostały w niedzielę 21 kwietnia.

Rozpoczynamy maryjne nabożeństwa. Mamy w Opolu szczególną modlitewną intencję do nich dołączoną. Przygotowujemy się bowiem do sierpniowego spotkania z Matką Bożą Fatimską w Jej wędrującej figurze.

Korzystając z kilku dni wolnych majowego weekendu, parafialna grupa „Caritas" wybrała się do Wiednia.

W niedzielę 12 maja 255 dzieci przystąpiło do I Komunii św.,

zaś w niedzielę Zesłania Ducha Św. 195 młodych przyjęło sakrament bierzmowania.

Kolejny Festyn organizowany przez „Caritas" przeżywamy w niedzielę 2 czerwca. Jest równie udanie, jak w poprzednich latach.

Ksiądz neoprezbiter Eugeniusz Ploch przez całą niedzielę 16 czerwca głosił Słowo Boże i udzielała wszystkim parafianom błogosławieństwa prymicyjnego.

W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła zakończona została Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej Diecezji. Obraz przekazano do Gliwic.

W tym roku podczas wakacji nie planujemy wielkich prac, tylko trochę malowania okien na plebanii i w domu katechetycznym.

Odpust ku czci św. Jacka świętujemy w niedzielę 18 sierpnia. Sumie odpustowej przewodniczył seminaryjny profesor ks. Alojzy Marcol. On też głosił Słowo Boże.

Jak co roku po odpuście, z błogosławieństwem Biskupa, wyruszyła od naszego kościoła Piesza Pielgrzymka Opolska.

Jeszcze bardziej niż zwykle maryjny jest tegoroczny sierpień. Niemal prosto z Pielgrzymki udajemy się do opolskiej Katedry na spotkanie z Matką Bożą Fatimską w Jej wędrującej figurze. Wieczorna procesja przez centrum miasta pozostawiła niezapomniane wrażenia.

Kończące się wakacje każą nam w tym roku pożegnać w parafii księdza Zygfryda. Po czterech latach przeniesiony zostaje do parafii p/w św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Jego miejsce zajmie nowowyświęcony w tym roku ks. Krzysztof Kazimierz.

Jeszcze jeden kapłan wiąże swoją pracę duszpasterską z naszą parafią. Kapelanem szpitala w Wojewódzkim Centrum Medycznym zamianowany został od 28 sierpnia ks. Michał Mańka.

W rocznicę wyboru Ojca św. podczas uroczystej wieczornej Mszy śpiewał chór męski z Kijowa.

Adwent, jak co roku, to czas Rorat i caritasowej akcji świec wigilijnych.

W roku poświęconym duszpastersko Jezusowi Chrystusowi, szczególnego wymiaru nabrało świętowanie Tajemnicy Wcielenia.

Zestawienie statystyczne mijającego roku:

 chrzty - 127

 I Komunia - 225

 bierzmowani - 195

 śluby - 25

 zmarli - 46

1997

Nocną modlitwą niewielu parafian w zimnym kościele i popołudniowym błaganiem o pokój wkroczyliśmy w kolejny kalendarzowy i duszpasterski rok. Wśród wielu planów i zamierzeń najistotniejsze wydają się prymicje o. Leonarda Deji oraz poświęcenie i montaż nowych dzwonów.

Na niedzielnym nabożeństwie kolędowym 5 stycznia gościliśmy chór parafialny z Zimnic Wielkich k/Prószkowa, zaś tydzień później chór z sąsiedniej parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu.

Nietypowo dla naszej parafii nie rozpoczynaliśmy w tym roku Wielkiego Postu rekolekcjami, gdyż termin ten nie odpowiadał zaproszonemu kaznodziei. O. Henryk Kałuża za zgromadzenia misyjnego OO Werbistów mógł rozpocząć te duchowe ćwiczenia parafialne dopiero w niedzielę 23 lutego. Rekolekcje trwały do czwartku 27 lutego. O. Henryk nie tylko głosił słowo Boże przeplatane religijnymi piosenkami, ale wieczorami, dysponując odpowiednim sprzętem, prowadził z parafianami rozmowy na falach eteru.

Z rozpoczęciem Wielkiego Postu przybył do parafii kolejny diakon na praktykę duszpasterską. Jest nim dk. Janusz Rył z parafii Rożniątów k/Strzelec Opolskich.

Jeszcze podczas Wielkiego Postu, dzięki zaangażowaniu niektórych parafian i pomocy firmy dysponującej wysokim dźwigiem (opolski Metalchem) zostały zdjęte z wieży stare (oczywiście nie wiekiem) i niestety popękane dzwony. Po niewielkim remoncie część z nich będzie jeszcze mogła służyć (m.in. na Wschodzie).

Po kolejnej dewastacji, w III niedzielę wielkanocną poświęciliśmy znowu figurę Matki Bożej przed naszym kościołem.

W poniedziałek 21 kwietnia z grupą parafian – seniorów pielgrzymowaliśmy do Lichenia.

W niedzielę 18 maja świętowaliśmy prymicje. Nasz parafianin Marian Deja przez kilka lat pracował w opolskiej Kurii jako kierowca, w grupie młodzieżowej mocno angażował się w tworzenie teatru. Potem wstąpił do zakonu franciszkańskiego w kłodzkiej prowincji św. Jadwigi i przyjął imię O. Leonard.

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej przeżywaliśmy w tym roku w łączności z trwającym we Wrocławiu Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, zachowując jednak tradycyjny dla naszej parafii program – także Mszy św. w poszczególnych dzielnicach. Nasi parafianie w dość licznym gronie uczestniczyli w niedzielę 1 czerwca w spotkaniu wrocławskim, trochę narzekając na ciasnotę w wyznaczonych między blokami miejscu.

W niedzielę 15 czerwca przeżywaliśmy IV Festyn parafialny organizowany przez zespół Caritas. Dochód z tej imprezy jest co roku przeznaczony na cele dobroczynne, a szczególnie na pokrycie kosztów kolonii letniej dla potrzebujących dzieci.

Do parafii dotarł długo oczekiwany trzeci dzwon (500kg) i można będzie dokonać poświęcenia nowych dzwonów. Zaprosiliśmy na to wydarzenie ks. bp Jana Bagińskiego (28.06).

Zawieszenie dzwonów zaplanowaliśmy na czas wakacji, aby najpóźniej w dniu Odpustu mogły uradować uszy i serca parafian. Tymczasem początek lipca, po kilku bardzo deszczowych dniach, przyniósł Opolszczyźnie gigantyczną powódź. Pod wodą, miejscami sięgającą wysokości pierwszego piętra, znalazła się cała zachodnia część naszego miasta i podopolskich miejscowości. Wodą zalane zostały też rejony Raciborza, Kędzierzyna – Koźla, Brzegu, Kłodzka i innych miejsc wzdłuż Odry. Tysiące ludzie straciło dach nad głową, a niektórzy cały życiowy dobytek. Tragiczna sytuacja wyzwoliła jednak w sercach wielu ludzi nie dotkniętych powodzią ducha solidarności. Ze wszystkich stron napływały dary (zwłaszcza żywność i ubrania) oraz pieniądze dla powodzian.

W naszej parafii, na szczęście bardzo niewiele rodzin doświadczyło klęski powodzi bezpośrednio, stąd tym chętniej włączyliśmy się w akcję pomocy.

Nasz dom katechetyczny i dolny kościół stały się wielkimi magazynami darów, a przez plac przy naszym kościele dniem i nocą przejeżdżały setki samochodów przywożących i rozwożących do powodzian dary. To przecież w naszym domu katechetycznym mieści się od kilku lat centralne biuro diecezjalnej Caritas. Wielu parafian przychodziło ochoczo do pracy przy rozładowywaniu i segregowaniu darów dla powodzian.

Choć były głosy przeciwne, mimo klęski powodzi wyruszy na swój szlak tegoroczna Piesza Pielgrzymka Opolska. Właśnie dlatego, że tylu ludzi cierpi i przeżywa swoje problemy, potrzeba więcej modlitwy i ofiary.

Dokładnie w niedzielę 17 sierpnia przypadło nam świętować tegoroczną uroczystość odpustową, której przewodniczył o. Tadeusz – opolski franciszkanin świętujący w tym roku 40 lecie swego kapłaństwa.

Mimo ogromnych trudności (zatopiony został wielki dźwig w opolskim Metalchemie i trzeba było taki sprowadzić z Kędzierzyna) zostały jednak, dzięki ogromnej ofiarności wielu parafian (szczególna pomoc p. Jana Zająca) zawieszone na przygotowanym dla nich od nowa miejscu na wieży, nowe dzwony.

Parafialne Grono Matek zorganizowało w dniach 22-23 września pielgrzymkę do Niepokalanowa. Ci, którzy w niej uczestniczyli z wdzięcznością wspominają bogate przeżycia.

Ostatnie dni września przyniosły kolejną zmianę upiększającą naszą świątynię. Obłożyliśmy płytkami klinkierowymi dotychczas tylko pobielone filary w naszym kościele. Założone zostały również dodatkowe lampy w bocznych nawach świątyni.

Na dalsze studia do Wiednia, mieszkający jako rezydent, ks. Piotr Morciniec – wykładowca teologii moralnej w naszym Seminarium.

Planujemy na wiosnę generalny remont części dachu naszego kościoła, trzeba więc będzie kupić prawie dwie tony blachy miedzianej. Listopadowa kolekta na ten cel (jako pierwsza rata) napawa optymizmem, że będziemy w stanie wykonać to dzieło.

Ponieważ zebrało się trochę pieniędzy po sprzedaniu płyt granitowych do parafii Rudyszwałd, na dzień św. Mikołaja parafianie otrzymali „prezent" w postaci wykładziny położonej na ławkach, by nie ziębiły.

Tegoroczna szopka bożonarodzeniowa nieprzypadkowo mieści w sobie symbol Ducha Świętego, wszak rozpoczęliśmy duszpastersko rok poświęcony pogłębieniu tajemnicy działaniu Ducha Świętego w nas. Jest to pierwszy krok w trzyletnim przygotowaniu, wg wskazań Ojca Świętego, do świętowania Wielkiego Jubileuszu roku 2000.

W klimacie kolędowym gościliśmy w naszym kościele 29 grudnia piosenkarkę Eleni. Jej koncert jest częścią dzieła charytatywnego, które wspiera budowę hospicjum pod Warszawą.

Zakończyliśmy ten rok modlitwą dziękczynną w świątyni, a statystyka życia parafialnego przedstawia się następująco:

 dzieci ochrzczonych - 126 (25 w WCM przez kapelana)

 dzieci I komunijnych - 217

 bierzmowanej młodzieży - 187

 zawartych małżeństw - 21

 zmarłych - 44

1998

„Tchnij w nas swego Ducha, Panie!" wołaliśmy w nocnej modlitwie wkraczając przy dźwiękach dzwonów w nowy rok.

Czas Bożego Narodzenia, zawsze bliski sercu, a w duszpasterstwie zawsze zapracowany z racji kolędy, uświęcony i upiększony jest śpiewem kolęd. Wiele z nich, w bardzo pięknym i nietypowym opracowaniu usłyszeliśmy w niedzielę 11 stycznia, w wykonaniu chóru parafialnego z Zawadzkiego i dzieci ze szkoły Muzycznej z Opola.

Styczniowe dni tego roku przynoszą nam, mieszkańcom Opolszczyzny, niepokój serc. Planowana przez rząd reforma administracyjna zamierza zlikwidować wiele dotychczasowych województw – w tym także opolskie. W niedzielę, 25 stycznia po wszystkich Mszach św. zbieramy podpisy mieszkańców naszego miasta i regionu pod petycją dotyczącą pozostawienia województwa opolskiego i zachowania naszej tożsamości. Bardzo wielu parafian te podpisy składało.

Po raz pierwszy w ramach przygotowania do I Komunii św. grupa rodziców (ok. 50) zdecydowała się posłać swoje dzieci w strojach liturgicznych.

Znów Wielki Post i kolejny rekolekcyjny „Informator". Przygotowani przez przedpostne dni adoracyjne, rozpoczynamy w Środę Popielcową Rekolekcje. Nauki głosi ks. Ryszard Gołąbek – pallotyn, który zbiera ofiary na pomoc dla polskich katolików żyjących na Wschodzie.

Z przykrością zauważyć trzeba, że mimo serdecznych i wielokrotnie powtarzanych zaproszeń, niewielka tylko liczba parafian przychodzi na Gorzkie Żale czy Drogę Krzyżową. A dzieci i młodzieży jak na lekarstwo.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego modlimy się (nie po raz pierwszy) w polskim Kościele w intencji obrony życia i wszystkich, w tym kierunku, czynionych wysiłków.

Wczesna wiosną świętowaliśmy (choć nie tyle z parafią, ile z grupą zainteresowanych) 10-lecie spotkań wspólnoty „Wiara i Światło". Na jubileusz przyjechało wiele rodzin, które na co dzień już nie uczestniczą w spotkaniach. Było co wspominać, było za co Bogu dziękować.

Nieco inny charakter, miało spotkanie młodzieży w Niedzielę Palmową, w łączności z Ojcem Świętym. W sobotnie przedpołudnie na opolskim Rynku trwał religijny mityng, z muzyką, piosenkami religijnymi i głoszonymi świadectwami o działaniu Jezusa i Jego Ducha w sercu człowieka. Potem młodzież przeszła procesyjnie do katedry, gdzie Biskup Ordynariusz przewodniczył Mszy Św. i wygłosił kazanie. Szkoda tylko, że tak niewiele młodych ludzi brało udział w tym spotkaniu.

Wielkanoc świętowaliśmy w przekonaniu, że więcej parafian było obecnych w kościele podczas świętych dni Zmartwychwstania na Mszy Św. ale do udziału w Triduum Paschalnym jeszcze się wielu nie umie przekonać.

W sobotę tygodnia wielkanocnego gościliśmy w naszej parafii kapłanów dekanatu opolskiego na tradycyjnym Konwencie – uroczystej Mszy i wspólnym obiedzie. Niezbyt licznie parafianie uczestniczyli w tej uroczystości.

Zaraz po Wielkanocy przyjechali z Zakopanego blacharze, którzy będą prowadzili prace remontowe na dachu naszego kościoła. Pracę fachowców wspierali swą gorliwością nasi mężczyźni i dzięki wspólnym wysiłkom. Po niespełna trzech tygodniach zupełnie przekryty dach (nowa papa i w 60 % nowa blacha) był gotów. A Pan Bóg nie tylko pobłogosławił naszej pracy, ale miał nas w szczególnej opiece – przez te trzy tygodnie raz tylko (w nocy) padał mocny deszcz.

We wtorek 19 maja gościliśmy w naszej parafii ks. Bpa Alfonsa Nossola. Udzielił on sakramentu bierzmowania grupie młodzieży i zgodnie z wymogami prawa kanonicznego przeprowadził wizytację kanoniczną parafii.

Po Mszy Św. Biskup spotkał się z Radą Duszpasterską, a potem w osobistej rozmowie z każdym kapłanem pracującym w parafii. Przejrzał też i podpisał księgi parafialne. Formalnym potwierdzeniem tego faktu są pieczęcie w księgach parafialnych.

W niedzielę 24 maja świętowaliśmy 25 lecie święceń kapłańskich naszego proboszcza. Na uroczystej Eucharystii kazanie wygłosił proboszcz rodzinnej parafii ks. Marcina, ks. Dziekan Augustyn Duffek z Pyskowic.

Organizowana przez parafialną grupę Caritas pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej wyruszyła z pełnym autokarem uczestników.

W niedziele 31 maja odbył się kolejny festyn parafialny. Dochód przeznaczony jest na cele dobroczynne, zwłaszcza na kolonie dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. Nie można narzekać na ofiarność i zainteresowanie parafian.

11 czerwca przeżywaliśmy tegoroczną uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Podczas uroczystej Mszy Św. poświęcone zostało nowe tabernakulum, które podobnie jak przed laty ambonka, zostało zaprojektowane i rzeźbiarsko wykonane przez p. Adolfa Panitza, naszego parafianina, a odlew wykonano w pracowni p. Halupczoka w pobliskich Grudzicach.

Po kilkakrotnym rozbiciu przez nieznanych wandali stojącej na kamieniu figury Matki Bożej, postanowiliśmy zmienić dla Niej miejsce i umieściliśmy nowa figurę Matki Najświętszej wysoko na ścianie naszej świątyni. Uroczystego poświęcenia dokonaliśmy w uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia podczas popołudniowego nabożeństwa.

Po rozpoczęciu roku szkolnego zawiązał swoją działalność Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy „Rodło". W piłkę nożną grają chłopcy i dziewczęta (w różnych kategoriach wiekowych), a do całości klubowego działania trzeba jeszcze dopisać sekcję szachową.

Po kilkutygodniowym przygotowaniu przez tematyczne kazania oraz ostatnim tygodniu ze specjalnymi nabożeństwami, w niedzielę Chrystusa Króla (22 listopada) wiele rodzin oraz parafian indywidualnych dokonało aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa jako Króla swego życia i swego domu. Wszyscy, którzy to uczynili otrzymali pamiątkowe obrazki. W ich intencji odprawiana będzie Msza Św. w I-sze piątki miesiąca (razem z intencją Grona Matek).

Mszą Św. o godz. 17 i dołączonym do niej nabożeństwem przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zakończyliśmy kolejny rok. W liczbach tak przedstawia się jego obraz:

 chrzty - 155

 I komunie - 179

 Bierzmowani - 149

 śluby - 32

 pogrzeby - 51

1999

W niedzielę 10 stycznia gościliśmy w naszym kościele sławny opolski chór dziewczęcy, obecnie mieszany, "Legenda" z koncertem kolęd.

Rozpoczynane w Środę Popielcową (17.02) Wielkopostne rekolekcje parafialne głosił w tym roku ks. Józef Abramowicz, proboszcz z Wałbrzycha, przed laty współkolega proboszcza ks. Marcina z czasów kleryckiej służby wojskowej w Szczecinie – Podjuchach, aktualnie krajowy duszpasterz odpowiedzialny za ruch „Communione e Liberazione" w Polsce.

W okresie wielkopostnym modlitwą przygotowywaliśmy się do planowanej na czerwiec kolejnej pielgrzymki apostolskiej Ojca Św. do Polski. Cieszy serca włączenie bliskich nam Gliwic do programu papieskiej wizyty.

Wielkanoc świętowaliśmy w dniach 1-4 kwietnia według sprawdzonego przez lata harmonogramu nabożeństw i modlitw.

W wiosennej aurze, 26 kwietnia łącząc akcenty pielgrzymkowe i wycieczkowe, odwiedziliśmy parafialną grupą Kraków i Wieliczkę.

Wśród wielu intencji, do majowych nabożeństw dołączona była również intencja modlitewna za Ojca Św. i Jego bliską już pielgrzymkę do Ojczyzny. Wybiera się na gliwickie spotkanie wielu naszych parafian.

W środę 15 czerwca do Gliwic miał przybyć Papież. Ojciec Święty jednak w tym dniu zachorował (przeziębienie) i nie mógł spotkać się z oczekującymi go pielgrzymami ani w Krakowie, ani w Gliwicach. W Jego zastępstwie uroczystością przewodniczył kard. Angelo Sodano. Do Gliwic, nieco zaskoczonych, ale przy bardzo licznym udziale wiernych, dotarł Papież kilka dni później.

Dwa wielkie wydarzenia rzutują na duszpasterskie i organizacyjne działania w parafii w tym roku. W wymiarze całego Kościoła są to przygotowania do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, zaś w wymiarze parafialnym w październiku przeżywać będziemy 10-lecie konsekracji naszej świątyni. Nasze przygotowania do tej parafialnej uroczystości od malowania kościoła. Podjęła się tego firma p. Żyły z Kosorowic. Po odpowiednich uzgodnieniach, w dwu kolorach, skromnie i chyba estetycznie odnowiliśmy na wiosnę naszą świątynię.

Świętowanie tegorocznego odpustu ku czci św. Jacka połączyliśmy z uroczystościami 45-lecia kapłaństwa i 70-tych urodzin byłego proboszcza parafii ks. Prałata Adama Igielskiego, który przewodniczył sumie odpustowej i prowadził procesję. Kazanie odpustowe głosił seminaryjny dyrektor ekonomiczny ks. Walter Lenart.

Doceniając wagę duchowego przygotowania do jubileuszu konsekracji naszej świątyni i odnowienia serc parafialnej wspólnoty, przygotowujemy się do Misji Świętych. Poprowadzenie tego działa podjął się oblat o. Ryszard Sierański. Przez wiele tygodni modlimy się w tej intencji, a przy pomocy Rady Duszpasterskiej przygotowano folder zapraszający na misje. Będzie on rozniesiony do wszystkich mieszkańców parafii.

W pięknej jesiennej aurze grupa naszych parafian uczestniczyła w dwudniowej, po części pielgrzymce, po części wycieczce, do Zakopanego. Odwiedziliśmy wiele świątyń tej górskiej stolicy Polski, pokłoniliśmy się Matce – Gaździnie w Ludźmierzu, byliśmy też w Dolinie Kościeliskiej, a nocowaliśmy w Murzasichlu.

Przed misjami parafialnymi i uroczystościami 10-lecia konsekracji odnowiony został krzyż misyjny, a wielka pomocą służyła stolarska rodzina p. Knop.

Akcent jubileuszowy wybrzmi w naszej świątyni poprzez fundację nowego witraża w największym oknie kościoła (ok. 11x4m). Dotychczas tę przestrzeń wypełniało mało estetyczne szkło przemysłowe, na dodatek w kilku miejscach rozbite i klejone. Długo rodził się pomysł kompozycji treściowej tego witrażu. Był już nawet przygotowany projekt z sylwetkami najnowszych polskich świętych i błogosławionych. Ale realizowane według wskazań Ojca św. wokół trzech osób Trójcy Świętej trzyletnie przygotowanie do Roku Jubileuszowego, podsunęło tematykę symbolicznego ukazania w tym witrażu tych Boskich Osób. Projekt przygotował mieszkający na terenie naszej parafii opolski artysta p. Bolesław Polnar, a wykonania podjął się inny opolanin p. Jerzy Natkaniec.

Wiele prac przygotowawczych i montażowych zostało wykonanych w czynie społecznym. Parafianie składali się kilkoma kolektami na pokrycie kosztów tej inwestycji.

W niedzielę 17 października rozpoczęliśmy uroczyście tydzień Misji Św. w parafii. Kościół przystrojony był niemal tak samo, jak na konsekrację, a odnowiony krzyż misyjny przez cały tydzień wystawiony był w kościele i ogarnięty modlitwą. Na koniec misji poświęcony krzyż został umieszczony na swym dawnym miejscu przed kościołem.

Frekwencja na misjach nie była „powalająca", ale wielu parafian ten tydzień wykorzystało naprawdę po Bożemu. O. Ryszardowi towarzyszyli w misyjnym przepowiadaniu młodzi ludzie z założonej przez niego wspólnoty, którzy świadczyli o swym wyzwoleniu się z różnych nałogów.

Uroczystemu zakończeniu misji parafialnych i modlitwie dziękczynienia za 10 lat istnienia naszego kościoła przewodniczył na sumie kiermaszowej ks. inf. Helmut Sobeczko.

Dzień Wszystkich Świętych przyniósł ze sobą przepiękną, pełną słońca jesienną pogodę. Jak co roku, po nabożeństwie odprawianym w kościele o godz. 14, wyruszyliśmy procesją na cmentarz, gdzie odprawione zostały stacje modlitwy za zmarłych i wygłoszone zostało okolicznościowe kazanie.

Każdego roku w Dzień Zaduszny gromadzimy się na naszym cmentarzu i niemal dosłownie między grobami odprawiamy Mszę Św. – zwykle przy licznym udziale wiernych.

Listopad tego roku przyniósł bardzo miłą dla naszej diecezji wiadomość z Rzymu. Nasz biskup diecezjalny Alfons Nossol, w uznaniu za zasługi dla dzieła ekumenicznego, został mianowany przez Ojca Świętego arcybiskupem „ad personam".

Adwent rozpoczęliśmy 28 listopada z tradycyjnym układem godzin odprawianych Rorat. Wyjątkowość tegorocznego Adwentu stanowiła możliwość nabycia miniatury dzwonu jubileuszowego, który w oryginale (waga ok. 1 tony) dla Watykanu wykonała włoska firma ludwisarska.

Poświęcenie nowego witraża planujemy na ostatnią niedzielę Adwentu – by był już gotowy, gdy uroczystością Bożego Narodzenia rozpoczniemy świętowanie Wielkiego Jubileuszu. Mimo przenikliwego zimna i pewnych kłopotów z ich dopasowaniem, dzięki wydatnej pomocy kierownictwa i pracowników opolskiej firmy Remak, rama okienna dla nowego witraża i szkło zewnętrzne zostały zamontowane. Teraz do pracy może przystąpić witrażysta.

Nie tylko we wspólnocie parafialnej przygotowujemy się do rozpoczęcia świętowania Wielkiego Jubileuszu roku 2000. Także wspólnota dzieci specjalnej troski i ich rodzin, gromadząca się raz w miesiącu w naszej parafii, uroczyście przybliżyła się do historycznego wydarzenia na swym adwentowo – mikołajowym spotkaniu. Po raz pierwszy przeżyliśmy je jako wspólną wigilię – z łamaniem się opłatkiem i rybnymi potrawami zamiast tradycyjnego ciasta. Jal co roku dzieci otrzymały upominki świąteczne.

W pierwszą adwentową niedzielę otrzymali parafianie kartki do głosowania na nowych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Niestety, niezbyt wiele głosów wróciło (ok.220). Nowo wybrani członkowie Rady i ci, którzy ustępują spotkali się na wspólnym opłatku w ostatnią niedzielę adwentu.

W tę też niedzielę, podczas popołudniowego nabożeństwa został uroczyście poświęcony nowy witraż, z umieszczonym na nim logo Roku Jubileuszowego.

Kolejny rok zakończyliśmy w parafii Mszą Świętą za zmarłych w tym roku parafian i nabożeństwem dziękczynno – błagalnym. Zaś w nowy wkroczyliśmy uroczystą Eucharystią odprawioną o północy.

Statystyka tego roku

 dzieci ochrzczonych - 136 (w tym 25 w szpitalu)

 dzieci pierwszokomunijnych - 192

 bierzmowanych - 236

 zawartych małżeństw - 34

 pogrzebów - 42

2000

Mszą św. celebrowaną o północy wkraczamy w rok 2000 – uroczysty i jubileuszowy, co tej nocy podkreśla też zakupiony z tej okazji ornat ze stosownym emblematem.

In nomine Domini – w imię Pana wkraczamy, wraz z całym chrześcijańskim światem w ten wyjątkowy rok. Oczywiście, pod opieką Świętej Rodzicielki w Jej uroczystość.

Trwają przygotowania do Jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu (z naszej parafii pojadą dwa autokary) oraz do Jubileuszu Młodych (wielką gorliwością organizacyjną wykazuje się w parafii ks. Janusz Fajfur).

Tegoroczny Popielec przypada na dzień 8 marca – tradycyjnie jest to dzień rozpoczęcia naszych parafialnych wielkopostnych rekolekcji. Głosi je proboszcz z parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach (dawny wikary w Opolu) ks. Bernard Frank.

W tym samym dniu rozpoczyna praktykę duszpasterską w parafii diakon Andrzej Styra pochodzący z parafii Kórnica (niedaleko Krapkowic).

W okresie wielkopostnym zbieramy kolektę dla ks. Józefa Adamowicza (przed rokiem głosił u nas rekolekcje wielkopostne), który aktualnie przebywa duszpastersko w Uzbekistanie.

W Niedzielę Palmową gościliśmy w parafii chór i orkiestrę z Naczęsławic, którzy pod wodzą swojego proboszcza ks. Jerzego Kowalika, zamiast nabożeństwa Gorzkich Żali, wykonali skomponowaną przez księdza muzyczną medytację o Męce Pańskiej.

W niedzielne popołudnie 9 kwietnia grupa 211 młodych parafian przyjęła z rąk ks. bpa Jana Bagińskiego sakrament bierzmowania. Była to ostatnia grupa młodzieży bierzmowania na zakończenia VIII klasy. W związku z reorganizacją szkolnictwa w przyszłym roku bierzmowania nie będzie, a potem do tego sakramentu przystępować będą uczniowie III klasy gimnazjalnej.

Wielkanoc świętowaliśmy 23 kwietnia. Centrum liturgiczne, tak jak od wielu lat, stanowiła nocna liturgia paschalna z procesją rezurekcyjną. Chyba powoli parafianie przyzwyczajają się do takiego świętowania – jest ich coraz więcej. Tradycją staje się też w Wielki Piątek śpiewany na cztery głosy opis Męki Pańskiej.

Jak co roku 3 maja pielgrzymowaliśmy, wraz z parafią gosławicką, pieszo do pobliskich Lędzin, włączając do naszych modlitw i intencji czas Jubileuszu.

W niedzielę 14 maja, 167 dzieci w dwóch grupach przystąpiło do I Komunii św.

W czwartek 18 maja, świętujemy 80 urodziny Ojca Świętego na uroczystej Mszy wieczornej w Jego intencji.

Po raz siódmy parafialna grupa Caritas przygotowała Festyn Parafialny. Przy licznym udziale parafian i gości świętowaliśmy i bawiliśmy się do późnych godzin wieczornych niedzieli 4 czerwca.

Wśród różnych uroczystości parafialnych zawsze szczególną rolę odgrywają Prymicje. W tym roku dziękujemy Panu Bogu za kapłaństwo ks. Andrzeja Pampucha, który przed laty często stawał w prezbiterium naszego kościoła jako lektor, a teraz staje przy ołtarzu w zupełnie nowym wymiarze. Od kilku lat święcenia kapłańskie w naszej diecezji udzielane są w Wigilię Zesłania Ducha Św., a prymicje ks. Andrzeja przeżywaliśmy w samą uroczystość, w niedzielę 11 czerwca.

Jest pięknym zwyczajem wśród księży wspólne, w ramach rocznika, świętowanie rocznicy święceń kapłańskich. W tym roku 15-lecie swego kapłaństwa świętuje wraz z kolegami kursowymi ks. Piotr Morciniec – rezydent w naszej parafii i wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Uroczystej Mszy św. w naszym kościele w dniu 19 czerwca przewodniczył i Słowo Boże wygłosił były rektor Seminarium i kierownik katedry teologii moralnej ks. prof. Alojzy Marcol.

Dość późno przyszło nam świętować w tym roku Boże Ciało. Oktawa obejmuje już częściowo czas wakacji. Wiernych na procesji było, jak co roku sporo, ale dzieci do sypania kwiatów przed baldachimem z biegiem lat coraz mniej.

We wtorek 4 lipca w parafii przezywamy doroczną adorację całodzienną, w ramach wieczystej adoracji diecezjalnej. Ten dzień ma jednak w tym roku szczególny wymiar. Wyruszają dziś z całej diecezji pielgrzymi do Rzymu w ramach Narodowej pielgrzymki Roku Jubileuszowego. Z naszej parafii uczestniczy w tym wydarzeniu ok. 100 osób (2 autokary), a proboszcz odpowiedzialny jest z ramienia diecezji za całą pielgrzymkę. Okazało się, że nasza grupa diecezjalna jest najliczniejsza z diecezji całej Polski.

Na Wielki Jubileusz wyjechała także młodzież. Centralne spotkanie miało miejsce 15 sierpnia na terenie uniwersyteckiego miasteczka Tor Vergata pod Rzymem. Z naszej parafii grupie młodzieżowej przewodniczył wikariusz ks. Janusz Fajfur.

Wakacje tego roku nie były w życiu parafialnym całkiem „martwym" czasem. Zamontowano bowiem ozdobne szyby w wąskich oknach wzdłuż wieży kościelnej. Szyby malował amator – artysta z Tarnowskich Gór, a przy montażu bardzo ofiarnie pracowali nasi młodzi parafianie – zwłaszcza Leszek Romanowski i Wojtek Dziuk. Jak w wielu innych pracach, tak też teraz, sporo czasu i wysiłku organizacyjnego włożył w to dzieło p. Jan Zając, który też prawie wszystkie wydarzenia parafialne utrwala migawką swego aparatu fotograficznego.

Tegoroczny odpust parafialny ku czci św. Jacka przeżywaliśmy w niedzielę 20 sierpnia. Sumie przewodniczył opolski senior duchowieństwa ks. prałat Kazimierz Bochenek, a Słowo Boże głosił rektor naszego Seminarium ks. dr Joachim Waloszek. Podczas sumy opolski dziekan ks. prałat Paweł Stobrawa poświęcił nową chrzcielnicę wg projektu i z rzeźbiarskim wykonaniem p. Adolfa Panica. Odlew brązowy, ukazujący biblijne sceny związane z wodą, wykonano w pracowni p. Halupczoka w pobliskich Grudzicach, a podstawę kamienną przygotowano w firmie p. Grzechacza w Ciasnej k/Olesna.

Dekretem biskupim odwołany został z naszej parafii po pięciu latach posługiwania wikariusz ks. Janusz Fajfur – do parafii w Ozimku. Na jego miejsce wyznaczony został ks. Marian Saska, dotychczasowy wikariusz parafii Ducha Św. w Kędzierzynie – Koźlu.

Przez cały Rok Jubileuszowy poszczególne dekanaty naszej diecezji pielgrzymowały do katedry. Tam przedstawicielom parafii uroczycie wręczano Ewangeliarz, który potem był intronizowany w świątyniach. Na niedzielę 17 września przypadła jubileuszowa pielgrzymka dekanatu opolskiego. Kilka parafii, w tym nasza, postanowiło pójść do Katedry pieszo. Imponujący był widok ogromnej kolumny pielgrzymów przechodzących ulicami miasta z modlitwą i pieśnią. Szkoda tylko, że gdy byliśmy już w centrum miasta lunął potężny deszcz i przemoczył wszystkich do przysłowiowej suchej nitki. Katedra była pełna po brzegi, a liturgii przewodniczył ks. bp Jan Kopiec.

Zaraz po jubileuszowej uroczystości, w poniedziałek 18 września nasi parafialni seniorzy wyjechali na pielgrzymkę w rejon Gór Świętokrzyskich. Wśród wielu sanktuariów i klasztorów odwiedzanych tego dnia, szczególnie mocno utkwił w pamięci uczestników klasztor i świątynia w Świętym Krzyżu – łącznie z dość długim, jak na starsze osoby, podejściem pieszo od autokaru do kościoła.

Dożynki świętowaliśmy w ostatnią niedzielę września, a dziękczynienie Bogu za plony i uszanowanie pracy rolników, łączyliśmy w tym roku z specjalną kolekta na pokrycie (częściowe przynajmniej) kosztów nowej chrzcielnicy. Bogu i parafianom można dziękować, że wszystkie inwestycje da się prowadzić bez zadłużenia.

Parafia jest wielką rodziną – wspólnie przeżywamy radości i kłopoty. Nasza parafianka, Małgosia z kl. II PSP 15 jest poważnie chora na białaczkę. W listopadzie organizowaliśmy akcję oddawania krwi dla niej, a w ostatnia niedzielę tego miesiąca zbierane był ofiary na leczenie Małgosi. Wdzięczność rodziców była ogromna.

Kilka razy w roku jest okazja, by intencją mszalną modlić się za ojczyznę. Zawsze czynimy to 11 listopada – łącząc uroczystą Eucharystię z imieninami proboszcza. W tym roku dołączył do tej modlitwy, w dniu swoich urodzin, ks. prałat Hubert Kowol – dawniej proboszcz parafii św. Barbary w Bytomiu, a obecnie emeryt mieszkający w rodzinnym domu w Grudzicach. Po Mszy jest okazja do wspólnego świętowania przy stole z najbardziej zaangażowanymi parafianami – tym razem w łączności z niedawnym solenizantem urodzinowym ks. Piotrem.

Uroczystość Chrystusa Króla (26.11) była okazją, by wrócić do ducha wrześniowej Pielgrzymki Jubileuszowej do Katedry, w której uczestniczyła nasza wspólnota parafialna. Otrzymany wtedy z rąk ks. bp egzemplarz Ewangeliarza został uroczyście intronizowany w naszym kościele na specjalnym pulpicie i od tej niedzieli będzie już zawsze procesyjnie noszony do odczytania ewangelii w Mszach niedzielnych i świątecznych.

Przygotowane dla wiernych całej diecezji egzemplarze ewangelii wg św. Łukasza rozdajemy w kolejne niedziele Adwentu mieszkańcom poszczególnych części parafii – z zachętą, aby intronizować Pismo Św. w swoich domach i regularnie je czytać. Do tych domów, do których specjalne wydanie Ewangelii nie dotarło, zaniesiemy je wiernym podczas odwiedzin kolędowych.

Ogłoszony na czas Adwentu konkurs biblijny (na każdy tydzień przygotowany był nowy zestaw pytań) nie cieszył się, sądząc po ilości otrzymywanych odpowiedzi, zbytnim zainteresowaniem parafian. Trudno powiedzieć, dlaczego...

W wigilijnym duchu przeżywała swoje spotkanie grupa dzieci specjalnej troski i ich rodzice oraz organizujące kolejne spotkanie wolontariusze – opiekunowie.

Na tegoroczne święta Bożego Narodzenia (po zakupieniu używanej, ale w dobrym stanie dość szybkiej kserokopiarki) wydaliśmy pierwszy numer gazetki parafialnej „Głos św. Jacka". Pomoc w pracy redakcyjnej zaoferował p. Piotr Białek (z ul. Piotrkowskiej), ale wydaje się, że bez aktywności księży wydawanie gazetki się nie obejdzie.

Rok 2000 zakończyliśmy w naszej świątyni nieco inaczej niż poprzednie – z racji niedzieli nie odprawialiśmy osobnej Mszy, a modlitwy kończące stary rok włączyliśmy w popołudniowe nabożeństwo.

Statystyka:

 dzieci ochrzczonych - 116 (w tym 34 w szpitalu)

 dzieci pierwszokomunijnych - 167

 bierzmowanych - 212

 zawartych małżeństw - 31

 pogrzebów - 63

 

Porządek nabożeństw

 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Msze święte:
800 930 1100 1230 1800
Nieszpory i nabożeństwa okresowe:
1715

W DNI POWSZEDNIE
Msze święte:
700 800 1830 (sobota 1800)

W OKRESIE WAKACJI I FERII
800 1830 (sobota 1800)
Nabożeństwa okresowe:
1745 (sobota 1715)

 

Kancelaria parafialna

 

CZYNNA W DNI POWSZEDNIE

wtorek, czwartek 9001000
środa, piątek 16001730 

W OKRESIE WAKACJI I FERII

wtorek 9001000
piątek 16001730

Administrator danych osobowych informuje,
że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej
parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały
za zgodą osób, których dane dotyczą
lub umieszczone są

na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.

Szybki kontakt

 

Rzymskokatolicka Parafia
św. Jacka w Opolu
ul. Tysiąclecia 11
45-462 Opole

 • Tel. 77 455 07 26

 
REGON: 040098924
NIP: 754-25-54-460
Konto Bank Pekao I O/Opole:
51 1240 1633 1111 0000 2650 9385
e-mail parafii:
parafia@swjacek.opole.pl