Witamy

Witaj na stronie Parafii św. Jacka. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu potrzebne informacje.

Pan Jezus czeka

W naszym kościele czujemy się jak w domu. Najważniejsze, że Pan Jezus czeka tam zawsze na każdego żywy i prawdziwy.

 

Kościół zawsze otwarty

Dolny kościół zawsze otwarty, a w nim Chrystus Eucharystyczny czeka cały dzień na potrzebujących chwili wyciszenia i adoracji.

Nasz patron

Święty Jacek, nasz patron jest mocnym orędownikiem w niebie. To przez Jego wstawiennictwo polecamy Bogu mnóstwo naszych spraw.

 

Ołtarz - centrum kościoła

Centrum kościoła zawsze jest ołtarz. To tutaj codziennie dokonuje się zbawcza ofiara Chrystusa. Jak to dobrze, że mamy tak łatwy dostęp do niego.

Żywe kamienie

Kościół to żywe kamienie. Jesteśmy Parafią, Wspólnotą wiary i jesteśmy dumni z tego, że nosimy zaszczytne miano "Chrześcijan".

 • Nowości

  Nowości

  - Transmisja na żywo
  - Pogotowie Modlitewne
  - Eucharystia daje życie

   

   

   

   Więcej...

 • Pielgrzymki

  Pielgrzymki

  - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę w 2020 r.

   

   

   

   

      Więcej...

 • Zaproszenia

  Zaproszenia

  - Fatimskie klimaty 

                  

   

   

   

       

  Więcej...

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Nasza parafialna biblioteka ...
  Polecamy nowości!

   

   

   

   

  Więcej...

Pogrzeb

Co to jest pogrzeb?

Całe życie chrześcijanina tworzone przez sakramenty święte, podtrzymywane i ubogacane w sakramentaliach i przez pobożność ludową, zmierza do życia wiecznego z Bogiem w niebie, przez ostatnią Paschę ochrzczonego, jaką jest śmierć, która w świetle objawienia Bożego stanowi nie koniec istnienia człowieka, lecz przejście z życia doczesnego do życia wiecznego w królestwie niebieskim. Chrześcijanin, który żyjąc Ewangelią naśladuje w życiu Chrystusa, ma również udział w Jego śmierci i zmartwychwstaniu i podobnie jak on przechodzi przez śmierć do życia nowego w chwale.

Tę tajemnicę życia ludzkiego ukazują nam obrzędy pogrzebu chrześcijańskiego, którymi Kościół towarzyszy wyznawcy Chrystusa na końcu jego pielgrzymki ziemskiej, aby go oddać w ręce najlepszego Ojca. Składa za zmarłego Ofiarę eucharystyczną, aby wynagrodzić Bogu za wszystkie jego grzechy, oczyścić z wszelkich win i uwolnić od wszelkich długów. Obrzędy, które poprzedzają Eucharystię i po niej następują, są sakramentaliami z rodzaju błogosławieństw.

Zmarły znajduje się już poza porządkiem sakramentalnym i sakramentaliów. Uczestniczącym w pogrzebie sprawowane obrzędy służą do wyrażania wiary w życie wieczne, wspólnoty ze zmarłymi, wznoszeniu modlitw o ich oczyszczenie z wszelkich win i o pełny udział w szczęściu zbawionych, a także do okazania szacunku dla ciała, które było świątynią Ducha Świętego i jest przeznaczone do zmartwychwstania w dniu ostatecznym.

Obrzędy pogrzebowe liturgii rzymskiej proponują trzy formy pogrzebu, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania (dom, kościół, cmentarz). Przebieg celebracji jest wspólny wszystkim tradycjom liturgicznym i zawiera cztery główne momenty: obrzęd pozdrowienia wspólnoty w duchu wiary, Liturgia Słowa ukazująca tajemnice śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego, Ofiara eucharystyczna i pożegnanie zmarłego w nadziei spotkania się z nim w przyszłym świecie.


W naszej parafii

zgłoszenia pogrzebu można dokonać w kancelarii parafialnej lub w bezpośrednim kontakcie z duszpasterzem w czasie niezależnym od pracy kancelarii. Nasza wspólnota nie posiada cmentarza parafialnego. Na terenie parafii znajduje się niewielki cmentarz przy ul. Tysiąclecia, ale jest on administrowany przez Zieleń Miejską. Pochówki odbywają się również na cmentarzu komunalnym w dzielnicy Półwieś.

Po otrzymaniu aktu zgonu zmarłego należy udać się do Zakładu Pogrzebowego (na naszym terenie istnieją dwa: Zieleń Miejska i Regat) i ustalić termin i miejsce pogrzebu. Następnie należy ten termin uzgodnić z duszpasterstwem parafii (czasami może wystąpić konflikt terminów). W kancelarii parafialnej przedstawiamy akt zgonu, notę zakładu pogrzebowego i ewentualne poświadczenie o wcześniejszym przyjęciu sakramentów przez osobę zmarłą. Dane te zostaną umieszczone w Księdze Zmarłych parafii.

Jeżeli pogrzeb odbywa się na cmentarzu na Półwsi, to kapłan dojeżdża tam osobiście na wyznaczoną godzinę, natomiast Mszę świętą sprawuje się w czasie ustalonym w kancelarii. Jeżeli pogrzeb odbywa się na cmentarzu w Kolonii Gosławickiej, to obrzęd pogrzebu rozpoczyna się najczęściej o godz. 900 w przedsionku kościoła, następnie odprawiana jest Msza święta i procesjonalnie odprowadza się zmarłego na cmentarz.

Zwyczajowo można w związku z pogrzebem przeznaczyć dowolną ofiarę, która pozwala na pokrycie kosztów eksploatacji kościoła i utrzymania duszpasterzy. Wypada również wynagrodzić organistę, chyba że ktoś nie życzy sobie jego obecności w czasie czynności liturgicznych.

Dobrym zwyczajem jest również zamawianie Mszy świętej sprawowanej w miesiąc po śmierci osoby bliskiej i w kolejne rocznice jej śmierci.

Porządek nabożeństw

 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Msze święte:
800 930 1100 1230 1800
Nieszpory i nabożeństwa okresowe:
1715

W DNI POWSZEDNIE
Msze święte:
700 800 1830 (sobota 1800)

W OKRESIE WAKACJI I FERII
800 1830 (sobota 1800)
Nabożeństwa okresowe:
1745 (sobota 1715)

 

Kancelaria parafialna

 

CZYNNA W DNI POWSZEDNIE

wtorek, czwartek 9001000
środa, piątek 16001730 

W OKRESIE WAKACJI I FERII

wtorek 9001000
piątek 16001730

Administrator danych osobowych informuje,
że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej
parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały
za zgodą osób, których dane dotyczą
lub umieszczone są

na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.

Szybki kontakt

 

Rzymskokatolicka Parafia
św. Jacka w Opolu
ul. Tysiąclecia 11
45-462 Opole

 • Tel. 77 455 07 26

 
REGON: 040098924
NIP: 754-25-54-460
Konto Bank Pekao I O/Opole:
51 1240 1633 1111 0000 2650 9385
e-mail parafii:
parafia@swjacek.opole.pl