Witamy

Witaj na stronie Parafii św. Jacka. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu potrzebne informacje.

Pan Jezus czeka

W naszym kościele czujemy się jak w domu. Najważniejsze, że Pan Jezus czeka tam zawsze na każdego żywy i prawdziwy.

 

Kościół zawsze otwarty

Dolny kościół zawsze otwarty, a w nim Chrystus Eucharystyczny czeka cały dzień na potrzebujących chwili wyciszenia i adoracji.

Nasz patron

Święty Jacek, nasz patron jest mocnym orędownikiem w niebie. To przez Jego wstawiennictwo polecamy Bogu mnóstwo naszych spraw.

 

Ołtarz - centrum kościoła

Centrum kościoła zawsze jest ołtarz. To tutaj codziennie dokonuje się zbawcza ofiara Chrystusa. Jak to dobrze, że mamy tak łatwy dostęp do niego.

Żywe kamienie

Kościół to żywe kamienie. Jesteśmy Parafią, Wspólnotą wiary i jesteśmy dumni z tego, że nosimy zaszczytne miano "Chrześcijan".

 • Nowości

  Nowości

  - Transmisja na żywo
  - Pogotowie Modlitewne
  - Eucharystia daje życie

   

   

   

   Więcej...

 • Pielgrzymki

  Pielgrzymki

  - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę w 2020 r.

   

   

   

   

      Więcej...

 • Zaproszenia

  Zaproszenia

  - Fatimskie klimaty 

                  

   

   

   

       

  Więcej...

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Nasza parafialna biblioteka ...
  Polecamy nowości!

   

   

   

   

  Więcej...

Duszpasterstwo parafialne

Duszpasterstwo parafialne jest fragmentem zorganizowanej działalności zbawczej Kościoła, polegającej na służbie wobec człowieka przez głoszenie słowa Bożego, sprawowanie ofiary Eucharystycznej i innych sakramentów oraz interpersonalne kontakty religijne, a także na chrześcijańsakim świadectwie życia. Działalność duszpasterska umożliwia włączenie się jak i trwanie we wspólnocie z Bogiem i z ludźmi.

Podstawą teologiczną duszpasterstwa jest odwieczny zamysł Boga nawiązania osobowego kontaktu ze wszystkimi ludźmi, czyli powszechna wola zbawcza. Najpełniej swój zamiar Bóg zrealizował w określonym momencie dziejów w osobie Jezusa Chrystusa. Spotkanie z Chrystusem warunkujące zbawienie, dokonuje się w Kościele i przez Kościół, który Chrystus uczynił znakiem swego uwielbionego człowieczeństwa.

Podmiotem duszpasterstwa są poszczególne osoby jak i instytucje. Głównym podmiotem jest Jezus Chrystus. Kościół jest podmiotem duszpasterstwa nie tylko jako instytucja, ale przede wszystkim jako mistyczny organizm, w którym wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa zjednoczeni są z Nim jako Głową i ożywieni mocą Ducha Świętego. Papież jako następca Piotra Apopstoła uczestniczy w sposób pełny w pośrednictwie zbawczym Kościoła. Jego władza pasterska ma charakter uniwersalny i jest znakiem jedności wszystkich wierzących. Podmiotem najwyższej władzy w Kościele jest Episkopat z papieżem na czele. Biskup realizuje duszpasterstwo w lokalnym Kościele, na czele którego stoi jako rządca i przewodnik. Podstawową wspólnotą Kościoła lokalnego realizującą duszpasterstwo jest jednak parafia, która realizuje te cele pod przewodnictwem proboszcza jako zastępcy biskupa. W większych parafiach proboszcz ma do dyspozycji wikariuszy jako swoich pomocników w prowadzeniu duszpasterstwa.

W rzeczywistości życia parafialnego pomocą duszpasterską mogą służyć również instytuty i zakony oraz ludzie świeccy zaangażowani w życie wspólnoty. Podejmują oni działania w ramach Rady Duszpasterskiej, Służby Liturgicznej, jako Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, muzycy kościelni, służba ołtarza, itp. Praca duszpasterska bez udziału świeckich jest właściwie bezpodstawna, a na pewno mało skuteczna.

W tym miejscu wyrazić pragniemy wdzięczność wszystkim tym, którzy świadomie angażują się w życie wspólnoty parafialnej na rzecz wspólnego dobra.

Porządek nabożeństw

 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Msze święte:
800 930 1100 1230 1800
Nieszpory i nabożeństwa okresowe:
1715

W DNI POWSZEDNIE
Msze święte:
700 800 1830 (sobota 1800)

W OKRESIE WAKACJI I FERII
800 1830 (sobota 1800)
Nabożeństwa okresowe:
1745 (sobota 1715)

 

Kancelaria parafialna

 

CZYNNA W DNI POWSZEDNIE

wtorek, czwartek 9001000
środa, piątek 16001730 

W OKRESIE WAKACJI I FERII

wtorek 9001000
piątek 16001730

Administrator danych osobowych informuje,
że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej
parafii św. Jacka w Opolu umieszczone zostały
za zgodą osób, których dane dotyczą
lub umieszczone są

na podstawie prawa Państwowego i Kanonicznego.

Szybki kontakt

 

Rzymskokatolicka Parafia
św. Jacka w Opolu
ul. Tysiąclecia 11
45-462 Opole

 • Tel. 77 455 07 26

 
REGON: 040098924
NIP: 754-25-54-460
Konto Bank Pekao I O/Opole:
51 1240 1633 1111 0000 2650 9385
e-mail parafii:
parafia@swjacek.opole.pl